Karta EHIC w Irlandii – jak ją zdobyć?

0 komentarzy
Osoby, które mieszkają w Irlandii i opłacają tu podatki, wybierając się do Polski (lub do innego kraju w UE) na urlop, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (European Health Insurance Card – EHIC). 


Potwierdza ona prawo do korzystania na koszt irlandzkiego Health Service Executive – HSE (odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia) z niezbędnych
świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego na takich samych prawach jak obywatele danego kraju.

W Irlandii uprawnienie do otrzymania karty przysługuje osobom, które spełniają warunek rezydencji na terenie Irlandii na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia do opieki zdrowotnej przysługują rezydentom, to jest osobom, które przez co najmniej rok żyły na terenie Irlandii i mają zamiar pozostać, lub osobom, które mają zamiar pozostania i życia na terenie Irlandii przez co najmniej rok.

Korzystanie z Karty EHIC wymaga stosowania się do następujących warunków:
  1. Karta jest wydawana z założeniem, że osoba o nią się ubiegająca spełnia kryterium rezydencji na potrzeby świadczeń zdrowotnych w Irlandii.
  2. Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydana.
  3. Karta potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego.
  4. Świadczenia te muszą być konieczne ze względu na stan zdrowia w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę stan zdrowia i przewidywany okres pobytu.
  5. Karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeżeli celem podróży jest uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  6. W sytuacji, gdy osoba, której Karta EHIC została wydana, przestaje być rezydentem Irlandii (wg powyższej definicji) przed datą upływu ważności karty, karta powinna zostać zwrócona do lokalnego ośrodka zdrowia (local Health Board).
Karta wydana w Irlandii nie daje, co do zasady, prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:
  • wyjazd do Polski tylko w celu uzyskania opieki zdrowotnej (np. w celu odbycia porodu),
  • powrót na stałe do Polski.


Co z kartą EHIC w przypadku wyjazdu z Irlandii na stałe?

Wyjazd na stałe do Polski oznacza, iż utraciło się kryterium rezydencji w Irlandii, co z kolei skutkuje utratą ważności karty i rodzi prawny obowiązek jej zwrotu do lokalnego ośrodka zdrowia.

Polacy powracający do Polski tracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o posiadaną Kartę EHIC dopiero z chwilą uznania ich za opuszczających Irlandię na stałe. Data ważności karty (nawet odległa) nie ma znaczenia, gdyż – zgodnie z warunkami jej wydania – utrata kryterium rezydencji oznacza obowiązek jej niezwłocznego zwrotu organowi wydającemu.

Co ciekawe, Polacy wracający do Polski w celu poszukiwania pracy, a więc 3-miesięcznego zasiłku, nie tracą kryterium rezydencji. Utracą je dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku transferowanego z Irlandii.

Aby uzyskać kartę EHIC w Irlandii, należy wypełnić poniższy formularz:
Formularz EHIC w Irlandii

Można też aplikować online tutaj:
Aplikacja online na kartę EHIC w IrlandiiTomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *