Polski fiskus dosięgnie Polaków w Irlandii

4 komentarze

Przyjęte przez polski rząd założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, wynikające z konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (2011/16/UE), budzą obawy ekspertów. Polskie Ministerstwo Finansów chce umożliwić wymianę wszelkich informacji podatkowych z innymi krajami UE, w tym z…

Polskie inwestycje w Irlandii: Cormay

0 komentarzy

Firmy z Polski coraz częściej inwestują poza granicami kraju, w tym w Irlandii, wykorzystując niskie podatki w Irlandii oraz zyskując dostęp do nowych rynków zbytu. Jedną z nich jest spółka Cormay. PZ Cormay S.A. to polska spółka z siedzibą w Łomiankach pod Warszawą, notowana na GPW. Zajmuje się produkcją odczynników i…

Pobudzanie irlandzkiej gospodarki

3 komentarze

W połowie lipca 2012 r. rząd Republiki Irlandii poinformował o uruchomieniu pakietu stymulującego gospodarkę kraju o wartości €2,250,000,000. Dzięki temu ma powstać około 13,000 miejsc pracy w różnych sektorach, w tym zwłaszcza w budownictwie. W przyszłym roku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nastąpić ma uruchomienie budowy odcinków drogi krajowej N17/N18 z…

Zarobki w Polsce, Irlandii i Europie

4 komentarze

Utrzymująca się kolejny rok recesja w krajach Unii Europejskiej coraz wyraźniej przekłada się na wynagrodzenia. W wielu krajach brak jest oznak wskazujących na możliwość przełamania tendencji spadkowych (m.in. Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania). Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że w bieżącym roku w 21 krajach nastąpi spadek realnych wynagrodzeń w gospodarce…

Eksport polskich wędlin do Irlandii

0 komentarzy

W ostatnich latach, pomimo zwolnienia tempa wzajemnej wymiany handlowej, dynamicznie rozwija się eksport polskich wędlin do Irlandii. W roku 2011 wyniósł on 6,699,600 EUR i był wyższy od eksportu zrealizowanego w 2010 r. o 18.6%. W okresie styczeń – kwiecień 2012 r. eksport tej grupy towarowej, w porównaniu do analogicznego…

Wzrost podatków w Irlandii i Europie

3 komentarze

W Irlandii przez ostatnich kilka lat wzrastały podatki i zmniejszały się ulgi podatkowe (tax credits). Trend ten dotyka też innych krajów. W Unii Europejskiej od roku 1995 do 2008-2009 obniżały się stawki podatków. Kryzys zmienił ten trend – wynika z dorocznego raportu Komisji Europejskiej.  Najbardziej zwiększyły się stawki VAT. Najwyższa…

Bezrobocie w Irlandii 2012

0 komentarzy

Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) w czerwcu 2012 r. w Irlandii zarejestrowanych było 451,974 osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było 373,718 obywateli Irlandii (ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 1.4%) oraz 78,256 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 0.8%)….

Wodomierze w Irlandii

0 komentarzy

W 2012 r. w Irlandii uruchomiony zostanie program instalacji wodomierzy i obejmie około milion gospodarstw domowych.  Republika Irlandii jest obecnie jedynym krajem, członkiem OECD, który nie pobiera opłat za wodę od gospodarstw domowych. W grudniu 2011 r. rząd tego kraju zdecydował o potrzebie powołania spółki skarbu państwa odpowiedzialnej za administrowanie…

Budżet Irlandii 2013

8 komentarzy

Od kilku lat niepisaną zasadą nowych budżetów w Irlandii stał się fakt, iż każdy kolejny budżet jest o wiele gorszy od poprzedniego. Tradycyjnie już, z małymi wyjątkami, budżet w Irlandii na kolejny rok jest ogłaszany w pierwszą środę grudnia. Pozostało nam więc niespełna 5 miesięcy do ogłoszenia planów cięć wydatków…

Nie możesz sprzedać domu w Irlandii? Wynajmij!

1 komentarzy

Irlandczycy, którzy stracili swoje nieruchomości w wyniku kryzysu, mają je wynająć na okres poświęcony poszukiwaniom dla nich kupca. Irlandzka National Asset Management Agency (NAMA) wymyśliła nowy sposób, na odzyskanie 32 mld euro wydanych na skup nieruchomości po załamaniu się rynku hipotecznego w kraju. Dotąd urzędnicy skupiali się na poszukiwaniu kupców…