Irlandzki PKB powyżej średniej w UE

0 komentarzy

Pomimo kryzysu gospodarczego, Irlandia wciąż należy do krajów o najwyższym PKB w Europie na mieszkańca. Według opublikowanych w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Eurostat danych, Irlandia znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości PKB per capita. Przyjmując średnią Unii Europejskiej (EU 27) za 100, najwyższy dochód na głowę…