Polska – Irlandia. Współpraca gospodarcza

2 komentarze

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie organizuje w dniu 20 listopada 2013 r. w Dublinie seminarium dot. możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Irlandią. Impreza ma na celu zapoznanie miejscowych środowisk biznesowych z istniejącymi możliwościami inwestycyjnymi w Polsce oraz przedstawienie polskiej oferty współpracy handlowej i produkcyjnej. …

Irlandzkie dochody a powrót do Polski

0 komentarzy

O tym, gdzie podatnik musi złożyć zeznanie roczne, decyduje miejsce jego zamieszkania. – Przez kilka lat byłem zatrudniony na etacie w Irlandii. W lipcu 2011 r. wróciłem do Polski i podjąłem pracę. W Irlandii płaciłem podatek według wyższej stawki, na koniec dostałem zwrot nadpłaty. Czy muszę zagraniczne dochody wykazać w…

Dublin Web Summit

0 komentarzy

W dniach 30-31 października 2013 około 10 tysięcy przedstawicieli sektora informatycznego z ponad 90 krajów ściągnęło do Dublina na imprezę o nazwie Web Summit. Wydarzenie to składało się z odbywających się równolegle konferencji, wystawy, wystąpień w formie krótkiej prezentacji poszczególnych firm oraz, co najważniejsze, spotkań typu Business to Business. Ta…

Irlandia w rankingu Banku Światowego

0 komentarzy

Bank Światowy (ang. World Bank) w październiku br. opublikował kolejny raport na temat prowadzenia działalności gospodarczej na świecie (ang. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises). W tym roku badaniem objęto 189 krajów świata. Irlandii drugi raz z rzędu udało się utrzymać wysoką – 15. pozycję w…

Wciąż inwestują w Irlandii

0 komentarzy

Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office – CSO) za 2012 r. skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm irlandzkich za granicą wyniosła ponad €288,000,000,000. W stosunku do 2011 r. oznacza to wzrost o 12,5%. Kwota ta składa się z kapitału własnego wraz z reinwestowanymi zyskami w wysokości 241 mld…

Koniec problemów finansowych Irlandii?

0 komentarzy

Irlandia zamierza odstąpić od wsparcia finansowego UE-MFW 15 grudnia 2013. Irlandia jeszcze przed końcem roku przestanie korzystać z pomocy międzynarodowej, przyznawanej jej w ramach kryzysowego planu ratunkowego Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rezygnacja ze wsparcia międzynarodowego przed końcem 2013 roku była celem rządu Kenny’ego. Irlandia zmuszona była zaciągnąć pożyczkę…

Karta EHIC w Irlandii – jak ją zdobyć?

0 komentarzy

Osoby, które mieszkają w Irlandii i opłacają tu podatki, wybierając się do Polski (lub do innego kraju w UE) na urlop, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (European Health Insurance Card – EHIC).  Potwierdza ona prawo do korzystania na koszt irlandzkiego Health Service Executive – HSE (odpowiednik…