Sankcje Rosji i ich wpływ na import Irlandii

0 komentarzy

Sektor rolno-spożywczy jest jednym z ważnych obszarów gospodarki irlandzkiej. Bezpośrednio jest tu zatrudnionych około 160,000 osób, co stanowi 8% wszystkich pracowników w tym kraju (miejsca pracy pośrednio związane z sektorem to 230,000). Sektor rolno-spożywczy przyczynia się do wytwarzania 8% całkowitego Produktu Krajowego Brutto Irlandii. Pomimo dużego poziomu produkcji i eksportu…

Mieszkasz w Irlandii? I tak musisz znać polską ordynację podatkową!

0 komentarzy

Podatnicy mieszkający na stałe poza Polską powinni składać pisma procesowe w placówce konsularnej albo odpowiednio wcześnie wysyłać je lokalną pocztą – wynika z wyroku WSA w Gliwicach. Sąd przypomniał, że jeśli podatnik przekroczy termin (np. do wniesienia odwołania), to będzie to potraktowane jako jego niedbalstwo. I nie ma co liczyć…

Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z kwietnia br.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych zarówno w dół, jak i w górę. Część zmian dotycząca minionych lat związana była…

Poradnik dla prowadzących firmy przez internet w Irlandii

0 komentarzy

Dublińska Izba Handlowa we współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim w Irlandii opracowały poradnik dla przedsiębiorców nt. sprzedaży online. Jego celem jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych ze zmianami w regulacji Unii Europejskiej dotyczącej praw konsumentów[1]. Znowelizowana dyrektywa weszła w życie w dniu 13 czerwca 2014 r. Poradnik zawiera dziesięć wskazówek w najważniejszych…