Koniec kryzysu w Irlandii?

3 komentarze

Irlandia, podobnie jak dziś Grecja, także była na skraju bankructwa. Ale nie uległa naciskom Berlina oraz Paryża i nie zaczęła naprawy gospodarki od cięć i podwyższania podatków, które zabijają rozwój. Jest na najlepszej drodze do odzyskania tytułu celtyckiego tygrysa. Irlandia najgorszy kryzys ma za sobą. W drugim kwartale 2011 roku…

Wyjazd z Irlandii. Co zabrać ze sobą?

0 komentarzy

Nie tylko osoby opuszczające Irlandię powinny sprawdzić, czy wykorzystały wszystkie ulgi podatkowe w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Każdy podatnik może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku za 4 lata wstecz. Na każdy rok, rząd w Irlandii określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma dochodów w danym roku nie…

Podatki w Irlandii 2003-2012

0 komentarzy

Od przyspieszenia gospodarczego, poprzez boom, aż po krach i recesję – rząd irlandzki próbuje dostosowywać wysokość podatków w Irlandii do aktualnych potrzeb i danego etapu cyklu koniunkturalnego. Poniżej lista najistotniejszych zmian w ulgach podatkowych (tax credits w Irlandii) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (Income Tax w Irlandii) w ciągu ostatnich…

Legendy o podatkach w Irlandii

6 komentarzy

Jedna z najpopularniejszych opowieści pojawiających się wśród Polaków w Irlandii dotyczy możliwości likwidacji, bądź zrzeczenia się numeru PPS w zamian za pieniądze. Do naszego Biura Rachunkowego bardzo często zgłaszają się osoby chcące 'zdać’ swój numer PPS i odzyskać całkowite składki PRSI oraz podatek zapłacony w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Najczęsciej…

Zwrot PRSI w Irlandii

6 komentarzy

Osoby, które w latach 2008, 2009 i 2010 zarabiały poniżej €26,000 rocznie, mogą potencjalnie mieć prawo do zwrotu nadpłaconych składek PRSI. PRSI to Pay Related Social Insurance, czyli składki na ubezpiecznie społeczne, które zawierają w sobie składki emerytalne. Pracodawcy byli zobowiązani do pobierania dodatkowych 2% składki zdrowotnej (Healh Levy) od…