Podatki w Irlandii 2003-2012

0 komentarzy
Od przyspieszenia gospodarczego, poprzez boom, aż po krach i recesję – rząd irlandzki próbuje dostosowywać wysokość podatków w Irlandii do aktualnych potrzeb i danego etapu cyklu koniunkturalnego.


Poniżej lista najistotniejszych zmian w ulgach podatkowych (tax credits w Irlandii) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (Income Tax w Irlandii) w ciągu ostatnich 10 lat: 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012.
Słowniczek

Tax credits in Ireland => Ulgi podatkowe w Irlandii
Single Person => Osoba samotna
Married Person => Małżeństwo
Widowed Person with children => Osoba owdowiała z dziećmi
Widowed Person without children => Osoba owdowiała bez dzieci
One-Parent Family => Samotny rodzic
Home Carer (max.) => Opieka nad dziećmi w domu
PAYE Tax Credit => Praca na etacie
Age Tax Credit if Single or Widowed => Samotna osoba powyżej 65 lat
Age Tax Credit if Married => Osoba powyżej 65 lat w małżeństwie
Incapacitated Child => Niepełnosprawne dziecko
Blind Tax Credit => Osoba niewidoma
Blind Tax Credit – Both Spouses Blind => Niewidome małżeństwo
Rent relief: => Ulga na wynajem mieszkania/domu
Under 55 – Single => Osoba samotna do 55 lat
Under 55 – Married/Widow(er) => Małżeństwo/Osoba owdowiała do 55 lat
Over 55 – Single => Osoba samotna pow. 55 lat
Over 55 – Married/Widow(er) => Małżeństwo/Osoba owdowiała pow. 55 lat
Income Tax – standard rate band 20% => Podatek dochodowy – próg stawki standardowej 20%
Single => Osoba samotna
Single/Widowed with children => Osoba samotna/owdowiała z dziećmi
Married One Income => Małżeństwo z jednym dochodem
Married Two Incomes => Małżeństwo z dwoma dochodami


Oczywiście zmian w podatkach w Irlandii na przestrzeni ostatnich lat było znacznie więcej. Aby dowiedzieć się, jakich dodatkowych zmian dokonano, jakie nowe podatki wprowadzono, co zostało wycofane i jaki to ma wpływ na Ciebie i Twoją sytuację osobistą – skontaktuj się z nami.


Tomasz J. Kaplan

Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii
PODATKI.IE
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *