Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy
Centralny Bank Irlandii opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015.

W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z kwietnia br.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych zarówno w dół, jak i w górę.

Część zmian dotycząca minionych lat związana była z przyjęciem w ramach UE nowej metodologii liczenia produktu krajowego brutto. Uwzględniono w niej między innymi nakłady na badania i rozwój, ale też wpływy z tzw. szarej strefy np. prostytucji czy przemytu. Operacja ta sprawiła, że obraz gospodarki irlandzkiej uległ poprawie. W miejsce dotychczasowych spadków pojawiły się wzrosty, które mają jedynie charakter techniczny. Dług publiczny pozostał na tym samym poziomie, jednak jego relacja do PKB uległa poprawie (obniżeniu).

Według nowych danych wartość PKB za 2013 r. wzrosła o 0,2%. Wcześniej publikowane wstępne wyniki za ten sam okres wskazywały, że gospodarka irlandzka w ubiegłym roku zmniejszyła się o 0,3%. Pomimo, iż dane ostateczne wskazują niewielki wzrost to nadal widoczne są negatywne czynniki, które ograniczają szybszy rozwój tego kraju. Wśród nich był między innymi malejący poziom konsumpcji indywidualnej (-0,8%).

Eksport w 2013 r. zwiększył się w stosunku do 2012 roku o 1,1%, jednak jego dynamika była znacznie niższa niż w latach poprzednich. Wynikało to m.in. ze spadku zamówień na oryginalne produkty branży farmaceutycznej. Zjawisku temu nadano nazwę klifu patentowego. Wygasające prawa patentowe na poszczególne leki spowodowały możliwość produkcji tańszych zamienników ( tzw. leków generycznych) w innych krajach, co w konsekwencji doprowadziło do znaczne zmniejszenia irlandzkiego eksportu farmaceutyków.

Efekt klifu patentowego w bieżącym roku powinien stopniowo zanikać. Dzięki temu eksport na powrót stanie się głównym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej. Analitycy CBI w najnowszym raporcie przedstawili korzystniejszą prognozę na 2014 r. w stosunku do opracowania z kwietnia br. Obecnie przewiduje się, że Produkt Krajowy Brutto wzrośnie w 2014 r. o 2,5%, w miejsce szacowanego uprzednio wzrostu na poziomie 2,0%. Przewiduje się, że w 2015 r. nastąpi dalsza poprawa i gospodarka irlandzka będzie się rozwijała w tempie 3,3%.

Wśród pozytywnych zjawisk wymienia się dalszą poprawę poziomu zatrudnienia (o 2,3% w 2014 r. i 2,2% w 2015 r.) i związany z tym malejący poziom bezrobocia (11,4% w br.). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany do końca 2015 r., a stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 10,5% (w I kwartale 2014 r. wyniosła 11,6%).

W najbliższych dwóch latach szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych i eksportu oraz przełamania trendu w zakresie konsumpcji indywidualnej. Po długim okresie spadków w 2014 r. konsumpcja ma wzrosnąć o 1%, a w kolejnym roku o 1,3%. W prognozowanym okresie wydatki sektora publicznego będą nadal ulegały obniżeniu (odpowiednio o -1,6% i -1,1%). Inflacja (CPI), jak i zharmonizowany wskaźnik cen detalicznych (HICP) na koniec 2015 r. mogą osiągnąć poziom 1%.

Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2014 r. import wzrośnie o 3,7% i tempo to ma zwiększyć się w roku 2015 do 4,6%.

<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *