Wciąż inwestują w Irlandii

0 komentarzy
Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office – CSO) za 2012 r. skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm irlandzkich za granicą wyniosła ponad €288,000,000,000.
Inwestycje irlandzkie za granicą i zagraniczne w Irlandii w 2012 r.


W stosunku do 2011 r. oznacza to wzrost o 12,5%.

Kwota ta składa się z kapitału własnego wraz z reinwestowanymi zyskami w wysokości 241 mld EUR oraz 47 mld EUR pozostałego kapitału. Wzrost w porównaniu z 2011 r. wynika głównie ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych w krajach Ameryki Środkowej (o 13 mld EUR) oraz wzrostu aktywności w Europie (10 mld EUR) – głównie w Holandii i Luksemburgu (po 5 mld EUR w każdym z tych krajów).

Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Irlandii w 2012 r. wyniosła 258 mld EUR. W stosunku do poprzedzającego roku inwestycje zwiększyły się o 14,7% (33 mld EUR). Znacząca część tego kapitału pochodziła od firm zarejestrowanych w Holandii, które zwiększyły swoją aktywność w Irlandii w stosunku do 2011 r. o 22 mld EUR.

Z większym rozmachem inwestowały tu także firmy azjatyckie (wzrost o 5 mld EUR). Napływ kapitału z tych rejonów zrównoważył zmniejszenie aktywności firm amerykańskich, które w stosunku do 2011 r. obniżyły inwestycje o 8 mld EUR.

W ujęciu rocznym w 2012 r. do Irlandii napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 30 mld EUR. Wynik ten był znacznie lepszy od roku poprzedniego, kiedy to napływ inwestycji osiągnął poziom 17 mld EUR. Struktura napływu inwestycji w 2012 r. przedstawiała się następująco: reinwestowane zyski (+22 mld EUR), kapitał własny (+11 mld EUR), wypłaty kapitałowe (-3 mld EUR). Inwestycje do Irlandii napływały głównie z firm niderlandzkich (11 mld EUR), brytyjskich i azjatyckich (po 4 mld EUR).

Inwestycje firm irlandzkich za granicą zdecydowanie koncentrują się na sektorze usług (249 mld EUR), a w ramach tego sektora największy ich udział przypada na kraje Unii Europejskiej (64%, na wartość 158 mld EUR). Drugą pozycję w strukturze inwestycji irlandzkich zajmuje sektor produkcyjny (24 mld EUR).

Natomiast w przypadku inwestycji zagranicznych w Irlandii to są one kierowane głównie do sektora pośrednictwa finansowego (44%, na wartość 113 mld EUR), sektora farmaceutycznego (31 mld EUR) i ubezpieczeniowego (21,5 mld EUR).


Tomasz J. Kaplan
Źródło: CSO, WPHiI
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *