Irlandia jest konkurencyjna!

0 komentarzy
Według najnowszego rankingu globalnej konkurencyjności sytuacja w Irlandii poprawiła się.

W porównaniu z wynikami za ubiegły rok zielona wyspa wspięła się o trzy pozycje osiągając 25 lokatę wśród 144 państw objętych badaniem.

Dobry wynik związany jest m.in. z poprawą sytuacji na rynku finansowym. Dużym problemem pozostają nadal wskaźniki makroekonomiczne – pod tym względem Irlandia zajęła 130 miejsce. Składają się na to wysoki poziom deficytu budżetowego i długu publicznego.

Pomimo tych wyzwań Irlandia ma silne inne obszary, które stanowią podstawę jej konkurencyjności. W rankingu dobrze oceniono m.in.: wpływ regulacji dot. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na przedsiębiorstwa (1 miejsce), BIZ i transfer technologii (1), niezależność sądów (3), jakość systemu edukacji (5), ochrona inwestora (6). Raport podkreśla także wysoki poziom kultury biznesowej w Irlandii, innowacyjność i szczególną sprawność w implementacji nowych rozwiązań technologicznych oraz wysokie kwalifikacje siły roboczej.

Poza wymienionymi wcześniej problemami nadal znacznym obciążeniem dla konkurencyjności gospodarki irlandzkiej są: kondycja systemu bankowego (139 miejsce) oraz łatwość dostępu do kredytów (117). Według autorów rankingu odnotowywana od kilku lat duża emigracja młodych osób może w przyszłości skutkować ograniczoną dostępnością siły roboczej.

Najbardziej konkurencyjną gospodarką świata pozostaje Szwajcaria. Drugą pozycję kolejny raz z rzędu zajmuje Singapur. Na trzecią lokatę, po kilku latach przerwy, wracają Stany Zjednoczone. Polska spadła w tym roku o jedną pozycję – na 43 miejsce. Spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej Polska ustępuje Estonii (29) i Republice Czeskiej (37), Litwie (41) i Łotwie (42).

Rankingi Światowego Forum Ekonomicznego opracowywane są w oparciu o szereg mierników konkurencyjności – czynników determinujących poziom wydajności w danym kraju, między innymi takich jak funkcjonowanie administracji publicznej, infrastruktury, systemu opieki zdrowotnej, szkolnictwa, wielkość rynku, stan otoczenia makroekonomicznego, zaawansowanie i innowacyjność gospodarki.

Raport Global Competitiveness Report 2014-2015 dostępny jest na stronie internetowej:


Tomasz J. Kaplan

Źródło: WPHiI, Global Competitiveness Report 2014-2015.
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *