Irlandzki PKB powyżej średniej w UE

0 komentarzy
Pomimo kryzysu gospodarczego, Irlandia wciąż należy do krajów o najwyższym PKB w Europie na mieszkańca.


Według opublikowanych w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Eurostat danych, Irlandia znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości PKB per capita.


Przyjmując średnią Unii Europejskiej (EU 27) za 100, najwyższy dochód na głowę mieszkańca w roku 2011 miały: Luksemburg (274), Holandia (131), Austria (129), Irlandia (127) i Szwecja (126). 

Wśród „nowych” krajów członkowskich najwyżej uplasował się Cypr (92), Słowenia (84) i Malta (83). Średni poziom unijny reprezentują Włochy (101) i Hiszpania (99).

Na dole tabeli znalazła się z kolei Bułgaria (45), Rumunia (49), Łotwa (58), Litwa (62) i Polska (65). 

W ciągu ostatnich 3 lat, dzięki wyższemu od średniej unijnej, tempu wzrostu gospodarczego, polski PKB wzrósł z 56% do 65% średniej UE. W tym samym czasie dochód narodowy Irlandii per capita uległ pogorszeniu. 

W 2008 r. wynosił 133% średniej UE 27, a Irlandia zajmowała w tym czasie 3. miejsce na liście krajów o najwyższym dochodzie narodowym na głowę mieszkańca w Unii Europejskiej (za Luksemburgiem i Holandią).


Tomasz J. Kaplan
Biznes w Irlandii KAPLAN.PL

Źródło: WPHI przy Ambasadzie RP w Dublinie, Eurostat, GUS, Rzeczpospolita
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *