Bezrobocie w Irlandii 2012

0 komentarzy
Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) w czerwcu 2012 r. w Irlandii zarejestrowanych było 451,974 osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych.


Wśród nich było 373,718 obywateli Irlandii (ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 1.4%) oraz 78,256 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 0.8%).

Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (63,184 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (41,360 osób) i Zjednoczonego Królestwa (18,954 osób).

W czerwcu 2012 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 19,067 osób, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 5,974.

Osoby pobierające zasiłki zarejestrowane w Live Register stanowiły w czerwcu 2012 r. 14.9% ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii (w maju wskaźnik ten wynosił 14.7%, a w kwietniu 14.4%).

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnymi miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2012 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 14.8%.

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W czerwcu 2012 r. 199,249 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 44.1% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób wzrosła o 12,606 tj. o 6.8%.

Większość komentatorów przyjęła podane przez CSO dane dotyczące wzrostu bezrobocia w Irlandii, jako rozczarowujące.

Stowarzyszenie grupujące irlandzkie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (Irish Small & Medium Enterprises Association) wystosowało do rządu apel, aby ten podjął działania w kierunku zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii, co powinno przełożyć się na poprawę konkurencyjności irlandzkich przedsiębiorców i tym samym doprowadzić do wzrostu produkcji i zatrudnienia.


Tomasz J. Kaplan
Biuro Rachunkowe Dublin KAPLAN.PL

Źródło: WPHI, FAS, CSO
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *