Irlandia wciąż konkurencyjna!

0 komentarzy
W najnowszym raporcie na temat globalnej konkurencyjności państw na świecie, Irlandia awansowała z 29 miejsca 27 pozycję.


Global Competitiveness Report jest wydawany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum).

Według raportu do mocnych stron mających wpływ na aktualną pozycję Irlandii przyczyniają się między innymi stan zdrowia mieszkańców tego kraju (niski poziom zachorowań na gruźlicę, mała śmiertelność noworodków, duży przyrost naturalny), wysoki poziom kształcenia podstawowego oraz wyższego i zawodowego. Bardzo dobrze oceniona została także zaawansowana i innowacyjna kultura biznesowa.

Słabe wyniki gospodarki irlandzkiej odnotowuje się między innymi w otoczeniu makroekonomicznym (wysoki poziom długu publicznego i deficytu budżetowego w stosunku do PKB), systemie bankowym i finansowym. 

Wśród czynników utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii wskazuje się dostęp do finansowania, mało efektywną administrację rządową oraz restrykcyjne przepisy prawa pracy.


Irlandia została wysoko sklasyfikowana w następujących kategoriach:

– zdrowie i kształcenie podstawowe – 12 pozycja

– szkolnictwo wyższe i szkolenia – 20 pozycja

– wydajność rynku towarowego – 18 pozycja

– funkcjonowanie rynku pracy – 16 pozycja

– zaawansowanie kultury biznesowej – 18 pozycja

– innowacyjność – 21 pozycja


Nadal znacznym obciążeniem dla konkurencyjności gospodarki irlandzkiej są:

– otoczenie makroekonomiczne – 131 pozycja,

– rozwój rynku finansowego – 108 pozycja.


Za najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata, tak jak w poprzednich latach uznano Szwajcarię. Polska utrzymała ubiegłoroczną pozycję – 41 miejsce (39 pozycja w 2010 r.).

Wśród wniosków w najnowszym raporcie podkreślono kontynuację trendu szybszego rozwoju gospodarek krajów wschodzących i rozwijających się w stosunku do państw rozwiniętych.

Rankingi Światowego Forum Ekonomicznego są opracowywane w oparciu o szereg mierników konkurencyjności, między innymi takich jak funkcjonowanie administracji publicznej, infrastruktury, systemu opieki zdrowotnej, szkolnictwa, wielkość rynku, stan otoczenia makroekonomicznego, zaawansowanie i innowacyjność gospodarki.

Raport Global Competitiveness Report 2012-2013 dostępny jest na stronie internetowej: World Economic Forum.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *