Irlandia awansuje

0 komentarzy
W najnowszym rankingu konkurencyjności sytuacja w Irlandii kolejny raz poprawiła się.


Z 20. miejsca, jakie zajmowała w ostatnim roku, Irlandia awansowała na 17. pozycję (24. w 2011 r.).

Ranking powstał w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne poszczególnych państw oraz ankiety uwzględniające najważniejsze elementy wpływające na środowisko biznesowe w danym kraju. 

Ranking World Competitiveness Ranking 2013 jest wydawany przez zlokalizowaną w Szwajcarii firmę IMD WorldCompetitiveness Centre.

Według rankingu konkurencyjność Irlandii wzrosła za sprawą szeregu czynników w tym większego napływu inwestycji zagranicznych, obniżenia deficytu budżetowego oraz poprawy prawa bankowego. Wśród negatywnych zjawisk mających wpływ na konkurencyjność gospodarki odnotowano: rosnący poziom składek na ubezpieczenia społeczne, podwyższające się zagrożenie dla świadczeń emerytalnych oraz rosnący dług publiczny państwa.

Pracownicy firm szczebla kierowniczego w ankiecie dotyczącej konkurencyjności Irlandii wśród 15 kluczowych wskaźników za najważniejsze uznali:

  • Niski poziom opodatkowania firm (12,5%) – 80% respondentów wskazało to kryterium jako najważniejsze;
  • Umiejętności siły roboczej – ponad 70% badanych uznało tę cechę za ważną;
  • Przyjazne środowisko biznesowe – 63% osób uznało, że dzięki temu Irlandia jest atrakcyjnym miejscem do ulokowania tu firmy.


W tej samej ankiecie najmniejsze znaczenie przypisano następującym kryteriom:

  • Kompetencje rządu irlandzkiego – poniżej 4%;
  • Dostęp do finansowania inwestycji – 2%.

Ranking wskazuje się także obszary, które wymagają poprawy. W przypadku Irlandii zwrócono uwagę na konieczność obniżenia bezrobocia oraz przyspieszenie reformy sektora publicznego.

Za najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata uznano USA, a w pierwszej dziesiątce znalazły się cztery kraje europejskie – Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Niemcy. Polska zajęła 33. miejsce i w stosunku do poprzedniego roku umocniła się o jedną pozycję.

Pełna lista rankingu konkurencyjności dostępna jest na stronie internetowej World Competitiveness Centre (WCC).Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *