Walka z bezrobociem w Irlandii

0 komentarzy
W Irlandii zainagurowano nowy program walki z długotrwałym bezrobociem.


Nosi on tytuł “Ścieżki do pracy 2013” (Pathways to Work) i stanowi aktualizację analogicznego programu z lutego 2012.


Obecny zawiera 50-punktowy plan walki z długotrwałym bezrobociem w Irlandii. Dokument wyszczególnia 25 nowych, innowacyjnych sposobów zwalczania tego zjawiska, m. in. za sprawą unijnego projektu gwarantującego pracę lub szkolenia dla młodych osób, który został uzgodniony podczas irlandzkiej prezydencji w Radzie UE.

Cechą wyróżniającą nowego programu rządowego jest to, że po raz pierwszy przy konstruowaniu działań aktywizujących zawodowo i zarządzaniu nimi czynnie zaangażowane są firmy sektora prywatnego.

Program „Ścieżki do pracy” wprowadza spójne zmiany w systemie socjalnym, edukacyjnym i szkoleniach zawodowych, na które od 2010 roku naciskała Trojka (KE, EBC, MFW). Mają one spowodować powrót 75,000 długotrwale bezrobotnych na rynek pracy w ciągu najbliższych dwóch lat oraz wyeliminować możliwość, aby bezrobotni bez końca pobierali zasiłki nie usiłując nawet zmienić swojej sytuacji.

Według założeń rządu dzięki programowi i udzielanemu wsparciu (szkoleniom) średni okres przebywania bez pracy (i na zasiłku) ma do 2015 r. zostać skrócony z 21 miesięcy obecnie do 12. Rząd planuje również, aby na tworzone nowe miejsca pracy (m.in. 100 tys. etatów w ramach programu Action Plan for Jobs) kierować osoby bezrobotne.

Procentowy udział osób pobierających zasiłki w Irlandii w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w czerwcu 2013 r. wyniósł 13,6% (435,4 tys. osób) z czego 45,4% (197,5 tys.) stanowiły osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy.

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2013 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 13,7% (292.000 osób).

Więcej na temat programu “Ścieżki do pracy 2013” można uzyskać pod linkiem:

<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *