Rynek pracy w Irlandii: Maj 2013

0 komentarzy
Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) w maju 2013 r. w Irlandii zarejestrowanych było 421.737 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych.


Wśród nich było 347.905 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do maja 2012 r. zmniejszyła się o 2,3%) oraz 73.832 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 3,8%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (60.708 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (40.858 osób) i Zjednoczonego Królestwa (16.187 osób).

W maju 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 4.144 osoby, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 11.170. Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w maju 2013 r. wyniósł 13,7%.

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2013 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 13,7% (292.000 osób).

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W maju 2013 r. 191.997 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 45,5% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób wzrosła o 3.268 tj. o 1,7%.

Po trzech miesiącach spadków w maju br. procentowy udział osób pobierających zasiłki w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca. Komentując te dane przedstawiciel firmy sektora finansowego Investec Ireland Econimics zwrócił uwagę, że stopa bezrobocia nieznacznie spada głównie z powodu emigracji i programów rządowych pozwalających na powrót na studia, a nie ze względu na tworzone miejsca pracy. Przedstawiciel irlandzkiego kongresu związków zawodowych wskazuje, że liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy powoli wzrasta.


Tomasz J. Kaplan

Źródło: WPHI, Irish Times, CSO
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *