Irlandia pomaga przedsiębiorcom!

0 komentarzy
Irlandzki rząd ogłosił szczegóły kolejnego programu mającego na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

W tym roku szczególny nacisk będzie położony na przedsiębiorczość, zdobywanie zagranicznych rynków oraz sektor wytwórczy.

Jest to już trzeci roczny plan działań (ang. Action Plan for Jobs) irlandzkiego rządu. Tym razem zawiera on 385 konkretnych przedsięwzięć, których realizacja ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia. W jego wdrożenie zaangażowane będą wszystkie ministerstwa i 46 podległych im agencji.

Najważniejsze działania ujęte w planie na 2014 r. w podziale na obszary:

  • Wsparcie przedsiębiorczości – konkursy w ramach poszczególnych hrabstw na najlepszego przedsiębiorcę w Irlandii (łączna póla nagród wynosi 2 mln EUR); przegląd systemu podatkowego i wsparcia dla przedsiębiorców pod kątem jego uproszczenia i ulepszenia;
  • Wsparcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wzmocnienie obsady kadrowej agencji IDA odpowiedzialnej za przyciąganie BIZ do Irlandii; skierowanie uwagi agencji IDA na inne obszary o dużym potencjale wzrostu;
  • Wsparcie sektora wytwórczego – jako część planu tworzenia dodatkowych 40 tys. miejsc pracy do 2020 r.;
  • Wsparcie instytucjonalne – agencje IDA, Enterprise Ireland (agencja odpowiedzialna m.in. za wsparcie w promocji eksportu) oraz lokalne biura przedsiębiorczości (ang. Local Enterprise Offices) w 2014 r. łącznie wesprą tworzenie 30,5 tys. nowych miejsc pracy; Enterprise Ireland wspierając irlandzkie firmy ma przyczynić się do wygenerowania przez jej klientów eksportu o wartości 17,5 mld EUR;
  • Konkurencyjność – wprowadzenie nowego systemu kwartalnego raportowania komitetowi rady ministrów nt. ewentualnych problemów w zakresie konkurencyjności wpływających na przedsiębiorców wraz z propozycjami działań;
  • Poprawa dostępu do finansowania – stworzenie pozabankowych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorców m.in. poprzez emisję na giełdzie mini obligacji dla eksporterów i przedsiębiorstw handlu detalicznego;
  • Wsparcie sektorowe – nowe instrumenty dla zapewnienia kontynuacji wzrostu zatrudnienia w sektorach: rolnym, spożywczym, ICT i turystyce; nowe podejście do sektorów handlu wewnętrznego – m.in. detalicznego i budowlanego.

W spotkaniu inaugurującym plan wzięli udział premier (Taoiseach) Enda Kenny, wicepremier (Tánaiste) Eamon Gilmore oraz minister odpowiedzialny za zatrudnienie Richard Bruton. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z opublikowaniem przez Centralny Urząd Statystyczny danych na temat poziomu bezrobocia w Irlandii.

Liczba bezrobotnych spadła w IV kw. 2013 r. w stosunku do poprzedniego kwartału z 12,7% do 12,1%, a w ciągu całego ubiegłego roku zatrudnienie zwiększyło sie o 61 tys. osób. Prezentując nowy program działań premier E. Kenny stwierdził, że jego celem jest stworzenie 330 tys. miejsc pracy do 2020 r.

Pełny tekst programu działań na rzecz zatrudnienia dostępny jest pod linkiem:
Tabela zadań w ramach programu:


Źródło: WPHiI, DJEI
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *