Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii

0 komentarzy
W dniu 31 lipca 2012 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kolejny kwartalny raport nt. aktualnego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2013.

Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do roku 2013

W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie
(z 5 kwietnia 2012 r.) podwyższono poziom wzrostu Produktu Krajowego Brutto Irlandii w 2011 r. z 0,7% do 1,4%. Skorygowana została również prognoza jego wzrostu na rok 2012 i 2013: odpowiednio do poziomu 0,7% i 1,9%.

Słabnąca dynamika eksportu, głównego czynnika wzrostu gospodarki irlandzkiej, sprawiła, że CBI w najnowszym raporcie przedstawił stosunkowo ostrożną prognozę wzrostu PKB w bieżącym roku. Poziom irlandzkiego eksportu uzależniony jest od koniunktury na głównych rynkach zbytu dla towarów irlandzkich, jakimi są Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej, które również borykają się ze skutkami światowego kryzysu. Szybszemu wzrostowi dochodu narodowego nie sprzyja również sytuacja w samej Irlandii – malejąca konsumpcja indywidualna oraz niższe wydatki sektora publicznego.

Zdaniem ekspertów CBI szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego nastąpi dopiero w 2013 r. Prognozowany wzrost PKB (+1,9%) będzie efektem przyspieszenia tempa wzrostu eksportu (zwiększy się on o 4,2%) oraz osłabienia spadkowej tendencji wydatków publicznych (-1,2) i konsumpcji indywidualnej (-0,1).

Oczekuje się, że w najbliższym okresie na irlandzkim rynku pracy wystąpią powolne oznaki poprawy. W 2013 r. stopa bezrobocia zdaniem ekspertów CBI powinna zmaleć do 14,4%. Inflacja (CPI) natomiast może osiągnąć poziom 0,4%, a w przypadku zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) wyniesie on 0,7%.

Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich, eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2012 r. import wzrośnie o 1,7% (w poprzednim raporcie z kwietnia br. mówiło się o wzroście w granicach 1,6%), zaś szybsze tempo wzrostu przywozu nastąpi dopiero w roku 2013 (3,1%).

Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco:

Wskaźniki                                   2009   2010   2011   2012   2013
Produkt Krajowy Brutto                   -5,5    -0,8      1,4      0,7     1,9
Konsumpcja indywidualna               -5,4     1,0     -2,4     -1,6    -0,1
Wydatki sektora publicznego           -4,4    -6,5    -4,3     -2,0     -1,2
Eksport towarów i usług                  -3,8     6,2      5,1      3,2     4,2
Import towarów i usług                     -9,7    3,6     -0,3      1,7     3,1
Wskaźnik cen detalicznych (CPI)    -4,5    -1,0      2,6      0,9     0,4
Wskaźnik cen detalicznych (HICP)  -1,7    -1,6      1,1     1,4      0,7
Liczba zatrudnionych                      -8,2    -4,2     -2,1    -0,8     0,3
Stopa bezrobocia (w %)                 11,8    13,6    14,4   14,7    14,4


Tomasz J. Kaplan

Źródło: Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Quarterly Bulletin 03/July 2012, WPHiI przy Ambasadzie RP w Dublinie.
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *