Import i Eksport pomiędzy Polską i Irlandią

0 komentarzy
Nienajlepsza kondycja gospodarki irlandzkiej w 2011 r. negatywnie rzutowała na poziom polsko-irlandzkiej wymiany handlowej. 


Według wstępnych danych Ministerstwa Gospodarki,
polsko – irlandzkie obroty handlowe w 2011 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się o 135,2 mln EUR tj. o 10,5% do poziomu 1.154,7 mln EUR.

Polski eksport do Irlandii obniżył się o 12,5% do poziomu 393,6 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii zmniejszył się o 9,4% i wyniósł 761,1 mln EUR. W konsekwencji głębszego spadku wartości naszego importu z Irlandii od eksportu do tego kraju poprawie uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zmniejszył się z 390,5 mln EUR na koniec 2010 r. do 367,6 mln EUR w roku 2011.

W stosunku do szczytowego pod względem obrotów handlowych roku 2008 polski eksport do Irlandii obniżył się w 2011 r. o prawie 140 mln EUR a nasz import z tego kraju zmalał o blisko 200 mln EUR. Dane dot. kształtowania się polsko – irlandzkich obrotów handlowych w latach 2006 – 2011 przedstawia poniższe zestawienie.


Obroty handlowe pomiędzy Polską i Irlandią w latach 2006-2011 (dane w mln EUR)

Rok          2006    2007    2008    2009    2010     2011
Obroty      858      1042    1488    1083    1290     1155
Eksport     289       379       531     371      450       394
Import       570       664      956     712      840       761
Saldo       -281      -285      -425    -340    -391      -368

Źródło: System Insigos MG


Eksport z Polski do Irlandii

W 2011 r. polski eksport do Irlandii zmniejszył się w ciągu roku o 56,1 mln EUR. Największy spadek sprzedaży nastąpił w wyrobach przemysłu elektromaszynowego (-32,5 mln EUR), produktach mineralnych (-13,0 mln EUR), artykułach rolno-spożywczych (-6,4 mln EUR) oraz wyrobach przemysłu chemicznego (-5,5 mln. EUR). Przyrost wartości eksportu wystąpił natomiast w grupie wyrobów różnych (głównie meble) (+1,9 mln EUR), wyrobów ceramicznych (+1,5 mln EUR) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (+0,8 mln EUR). 

W 2011 r. w polskim eksporcie do Irlandii dominowały wyroby przemysłu elektromaszynowego (33,3% udziału w całości eksportu), artykuły rolno-spożywcze (22,9%), produkty mineralne (14,3%) oraz wyroby przemysłu chemicznego (9,4%). Eksport towarów z w/w grup towarowych stanowił prawie 80% całości polskiego eksportu do Irlandii W porównaniu do sytuacji w roku poprzednim w 2011 r. zmieniała się również struktura naszego eksportu do Irlandii. Obniżył się udział wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 36,4% do 33,3%), wyrobów mineralnych (z 15,4% do 14,3%), wyrobów chemicznych (z 9,5% do 9,4%) oraz wyrobów metalurgicznych (z 4,7% do 4,6%) w całości polskiego eksportu do Irlandii. W pozostałych grupach towarowych ich udział w całości polskiego eksportu do Irlandii wzrósł.

W polskim eksporcie do Irlandii w 2011 r. najważniejszymi grupami towarowymi były komputery (50,1 mln EUR), samochody (35,2 mln EUR), węgiel (30,4 mln EUR), produkty petrochemiczne (25,3 mln EUR), mięso (21,7 mln EUR), meble (16,5 mln EUR). Towary te stanowiły ponad 45% wartości polskiego eksportu do Irlandii.

Wśród głównych grup towarowych w naszym eksporcie do Irlandii w 2011 r. dynamicznie rosła sprzedaż samochodów osobowych, papieru, farmaceutyków, opakowań, ubrań męskich, wędlin, maszyn pralniczych i mebli do siedzenia. Pojawiły się również towary, które nie były przedmiotem eksportu w roku 2010 takie jak np. zboża (kukurydza i pszenica). 

Na stałym poziomie pozostawał eksport komputerów, mięsa drobiowego, piwa, samochodów dostawczych, silników czy skór futerkowych. Z kolei znaczy spadek sprzedaży odnotowano w eksporcie węgla, produktów petrochemicznych, wyrobów stolarskich dla budownictwa, makuchów, mięsa wieprzowego, nawozów azotowych oraz ogumienia.

Główne pozycje towarowe w polskim eksporcie do Irlandii w 2011 r.:
Kotły i urządzenia mechaniczne
Paliwa mineralne, oleje i przetwory
Pojazdy nieszynowe oraz ich części
Mięso i podroby jadalne
Meble
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
Przetwory z mięsa i ryb
Maszyny i urządzenia elektryczne
Wyroby z żeliwa i stali
Papier, tektura, wyroby z papieru
Drewno i wyroby z drewna
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Różne przetwory spożywcze
Produkty farmaceutyczne
Odzież
Produkty mleczarskie
Pasze dla zwierząt
Zboża
Tabor szynowy, osprzęt torów
Kauczuk i wyroby z kauczuku


Import z Irlandii do Polski

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Ponad 86% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu elektromaszynowego i wyroby chemiczne. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie.

W 2011 r. polski import z Irlandii zmniejszył się w ciągu roku o 79,1 mln EUR. Spadek zakupów nastąpił głównie w wyrobach przemysłu elektromaszynowego (-74,4 mln EUR) oraz wyrobach przemysłu chemicznego (-13,5 mln EUR). W największym stopniu zmniejszył się import wyrobów farmaceutycznych (spadek o 24,7%), dysków i innych urządzeń pamięci trwałej (-45,0%), komputerów (-36,0%) oraz maszyn drukarskich (-25,7%). Wzrost wartości polskiego importu z Irlandii wystąpił natomiast m.in. w takich grupach towarowych jak: sprzęt ortopedyczny i urządzenia medyczne, włókna optyczne, preparaty z krwi i szczepionki, środki ochrony roślin czy kosmetyki.

W 2011 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,40% i był niższy niż w roku 2010 (0,51%). Obniżył się zarówno udział Irlandii w polskim eksporcie z 0,37% w 2010 r. do 0,29% w roku 2011 jak i w imporcie odpowiednio z 0,63% do 0,51%. Powodem tego stanu rzeczy była niższa dynamika polsko-irlandzkich obrotów handlowych w stosunku do tempa wzrostu całości obrotów polskiego handlu zagranicznego. W 2011 r. polski eksport ogółem wzrósł bowiem o 12,8% a import zwiększył się o 12,1%. Na koniec 2011 r. Irlandia była 34. partnerem handlowym Polski w eksporcie i 29. w imporcie.

Główne pozycje towarowe w polskim imporcie z Irlandii w 2011 r.:
Produkty farmaceutyczne
Kotły i urządzenia mechaniczne
Maszyny i urządzenia elektryczne
Preparaty kosmetyczne
Przyrządy optyczne i medyczne
Produkty chemiczne różne
Mięso i podroby jadalne
Produkty mleczarskie
Różne przetwory spożywcze
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
Ryby
Substancje białkowe, kleje, enzymy
Chemikalia organiczne
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Wyroby przemysłu poligraficznego
Przetwory ze zbóż
Wyroby różne z metali
Włókna chemiczne cięte
Narzędzie, przybory, sztućce
Produkty pochodzenia zwierzęcego

Z uwagi na pewne przyspieszenie dynamiki polskiego eksportu do Irlandii w ostatnich miesiącach 2011 r. można wyrazić ostrożny optymizm, iż w roku 2012 wartość sprzedaży polskich towarów do tego kraju może osiągnąć poziom z roku 2010 tj. w granicach 450 mln EUR.


Opracował: Tomasz J. Kaplan
PODATKI.IE

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *