Emergency Tax w Irlandii

0 komentarzy
Co to jest Podatek Awaryjny (Emergency Tax) w Irlandii?


Emergency Tax jest
podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy:
  • Zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, 
  • Karty Podatkowej (Tax Deduction Card),
  • formularza P45 za bieżący rok.

Podatek jest obliczany od zarobków brutto (po odtrąceniu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia, tam gdzie stosowne potrącenia są pobierane bezpośrednio z płacy pracowników). W zależności od tego, czy pracownik dostarczył pracodawcy swój numer PPS, stosowane są różne reguły.

Podstawowa stawka podatkowa wynosi 20%. Stawka wyższa wynosi 41%.

Do czasu, gdy pracownik nie dostarczy numeru PPS i nie potwierdzi informacji o ulgach podatkowych, całość jego dochodów brutto podlega opodatkowaniu stawką 41%.

Należy pamiętać, że nadpłata podatku zostanie oddana po uregulowaniu kwestii formalnych (najczęściej złożeniu formularza 12A) lub przesłaniu nowemu pracodawcy formularza P45. 

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od swego pracodawcy z chwilą ustania zatrudnienia.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *