Czy Irlandia jest wciąż konkurencyjna?

0 komentarzy

Prezentujemy obszary, które najbardziej zagrażają utrzymaniu konkurencyjności gospodarki Irlandii. Rada ds. Konkurencyjności (ang. The National Competitiveness Council) opublikowała pod koniec marca 2014 r. raport na temat kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii (ang. Costs of Doing Business in Ireland Report 2014). Zdaniem Rady koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii mimo,…

Jak wybrać OFE – prosta instrukcja dla osób mieszkających w Irlandii

0 komentarzy

Z wielu powodów niektórzy Polacy w Irlandii zdecydują się na pozostawienie swoich przyszłych polskich składek emerytalnych w OFE. Poniżej podajemy prostą instrukcję, jak to zrobić – nawet będąc w Irlandii. Z racji zakazu reklamy przez OFE, informacje te nie są szeroko promowane, co jest akurat dla ZUSu bardzo na rękę.   Jeśli…

Wybrać ZUS czy OFE? A może jednak ZUS… w Irlandii?

0 komentarzy

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 Polacy posiadający jakiekolwiek środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych w Polsce muszą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Póki co, nie można niestety przenosić swoich środków zgromadzonych w polskim systemie emerytalnym do…

Składki na ZUS w Polsce i Irlandii

0 komentarzy

Poniżej podajemy listę składek na ZUS dla przedsiębiorców w Polsce (miesięcznie w PLN). Jak widać, co roku wzrastają one o kilka procent i co najbardziej istotne, płatne są one niezależnie od wysokości dochodu lub straty. A w Irlandii? W Irlandii składki społeczne, zdrowotne i emerytalne zgrupowane są w jednej opłacie PRSI, która…