Irlandzki rynek pracy 2013

0 komentarzy

Najnowsze dane niedawno opublikowane przez CSO (Central Statistic Office Ireland), czyli Irlandzki Urząd Statystyczny napawają optymizmem, gdyż od czerwca 2012 do czerwca 2013 odnotowano wzrost zatrudnienia o 33,800 miejsc prac. Odpowiedzialne ze te ogromny przyrost są branże turystyczna i rolnicza. Wygląda na to, że zatrudnienie wzrosło o 1.8%, dając łączną…

Podatki w Irlandii 2014

0 komentarzy

Po raz pierwszy budżet Irlandii na nowy rok został ogłoszony w październiku. Można go krótko podsumować: nie jest źle! Plany budżetowe na nowy rok 2014 zakładają obcięcie zasiłków oraz zwiększenie podatków na łączną kwotę €2,500,000,000 (vs. pierwotnie zakładane €3,100,000,000).  Irlandia planuje deficyt budżetowy na 2014 rok 4.8% PKB oraz 2.9%…

Podatek Progresywny i Liniowy w Irlandii

0 komentarzy

Z pojęciem podatku spotykamy się na każdym kroku. W terminologii prawnej znane są różne rodzaje podatków. Istnieje główny podział podatków na podatki liniowe i progresywne. Podatek Progresywny w Irlandii W zasadzie jest to metoda obliczania wymiaru podatku. Jest on w dużym stopniu związany i najczęściej odnosi się do podatku dochodowego od…