Eksport Irlandii w 2013 roku

1 komentarzy

Wartość eksportu Irlandii w 2013 r. wyniosła 86.890 mln EUR i była o 5,2% niższa od wartości eksportu zrealizowanego w 2012 r. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 1% do poziomu 49.635 mln EUR. W 2013 roku nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła 37.255 mln EUR, co oznacza spadek…

Perspektywy Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2013 r.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych. Analitycy CBI przewidują, że dynamika wzrostu gospodarki za ubiegły rok ulegnie spowolnieniu…

Zarobki w Polsce 2014

0 komentarzy

Struktura wynagrodzeń (netto) Liczba pracujących (skumulowane) Odsetek pracujących (skumulowane) Poniżej 1181 zł ok. 800 tys. osób 10% Poniżej 1423 zł ok. 1,44 mln 18% Poniżej 2776 zł ok. 5,2 mln osób 66% Poniżej 3549 zł ok. 6,4 mln osób 80,5% Ponad 3549 zł netto miesięcznie zarabia tylko 19,5% pracujących Ponad…

Irlandia: mały kraj, ogromne możliwości

0 komentarzy

Republika Irlandii to stosunkowo mały kraj.  Zajmuje on około 83% powierzchni całej wyspy Irlandii, czyli 70,282 km².  Populacja Irlandii wynosi 4.7 miliona mieszkańców, w tym ludność aglomeracji Dublin to 2.1 miliona. Dla porównania powierzchnia Polski wynosi 312,679 km², a liczba mieszkańców to 38.5 miliona. Średnia gęstośc zaludnienia Irlandii to 67…