Biznesplan to pierwszy etap projektu własnej firmy, nie tylko w Irlandii. 

Biznesplan w Irlandii warto napisać nie dla banku albo urzędnika, ale głównie z myślą o sobie.


Biznesplan pozwala sprawdzić, czy pomysł na biznes ma sens i szanse powodzenia, a więc czy przyniesie zyski oraz jakie kroki należy poczynić dalej w celu realizacji danego pomysłu.

Wszystkie inne działania zabierające czas i pieniądze jak rejestracja działalności, stworzenie strony internetowej czy zakupy towarów i usług powinny poczekać aż do momentu, gdy biznesplan jest już gotowy. Ponieważ to właśnie biznesplan odpowiada na pytania związane z e-biznesem, czyli: co zrobić, kiedy to zrobić i jak to zrobić.

Biznesplan opisuje sposób wytworzenia sprzedawanych produktów czy usług, doświadczenie członków zespołu, szanse i zagrożenia związane z wchodzeniem na określony rynek, sposób budowania przewagi konkurencyjnej, strategię marketingową i sposób mierzenia postępów.

Pozwala określić ryzyko i zyskowność planowanej działalności gospodarczej. Jest to szczególnie pożądana informacja dla urzędników unijnych dysponujących dotacjami, bankierów udzielających pożyczek oraz inwestorów. Każda z tych instytucji oczekuje określonej rentowności, zysków dla siebie albo dla szeroko rozumianej gospodarki.


Dobry biznesplan powinien odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia. Istotne jest również uwzględnienie otoczenia przedsiębiorstwa, w tym analiza rynku.

Nie można zapomnieć o prezentacji kadry przedsiębiorstwa, kwalifikacjach, doświadczeniu, umiejętnościach itp.

Co najważniejsze, biznesplan powinien być napisany językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora).

W naszym Biurze Rachunkowym w Irlandii sporządzamy biznesplany dla osób rozpoczynając działalność, specjalizujemy się uzyskiwaniu dotacji unijnych oraz kredytów na rozwój przedsiębiorstwa.


Tomasz J. Kaplan
Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii
PODATKI.IE