Euro w Polsce?

0 komentarzy

Polska jeszcze nie zginęła, ale jej przywódcy koniecznie chcą doprowadzić do katastrofy – ostrzega słynny amerykański ekonomista Paul Krugman. Polska odniosła w Europie relatywny sukces czasie kryzysu. Uniknęła poważnego załamania gospodarczego, które dotknęło wiele państw peryferyjnych w Europie, następnie miała stosunkowo silne ożywienie. – Ostatnio wzrost gospodarczy znacznie osłabł, głównie…

Irlandia wychodzi z kryzysu!

0 komentarzy

Irlandzkie przesłanie dla Europy jest proste: trzeba przeboleć cięcia płac i oszczędności, ale wstrzymać się od podniesienia podatku dla firm. Thomas Maag, niemiecki specjalista ds. technologii, opuścił Irlandię w 2007 r., tuż przed załamaniem się gospodarki celtyckiego tygrysa. Dziś jest już z powrotem. Do Dublina wrócił w ubiegłym roku, by…

Inwestycje polskie w Irlandii

0 komentarzy

Pomimo znacznego napływu w ostatnich kilku latach polskich obywateli do Irlandii, skala naszego zaangażowania inwestycyjnego w tym kraju jest jeszcze bardzo skromna. Według danych Narodowego Banku Polskiego skumulowane zaangażowanie inwestycyjne firm polskich w Irlandii na koniec 2011 r. wyniosło €311,000,000. Stanowiło to niespełna 0.8% ogółu polskiego kapitału zainwestowanego za granicą….

Inwestycje irlandzkie w Polsce

0 komentarzy

Pod względem wartości skumulowanego kapitału na koniec 2011 r., Irlandia znalazła się na 19. pozycji największych inwestorów w Polsce. W porównaniu z 2010 r. wartość inwestycji irlandzkich w Polsce zmniejszyła się o ponad €3,000,000,000. Pomimo tak znacznego odpływu kapitału irlandzkiego Polska była i nadal jest postrzegana przez inwestorów z tego…

PKB Irlandii 2012

0 komentarzy

Według wstępnych danych, Produkt Krajowy Brutto (PKB) Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.9%. Natomiast Produkt Narodowy Brutto (PNB) w całym ubiegłym roku wzrósł o 3.4%. Jeśli zaś chodzi o wyniki za IV kwartał ubiegłego roku to PKB w porównaniu do IV kwartału 2011 r. utrzymał się na tym samym…

Polski sklep w Irlandii

0 komentarzy

Sprzedając żywność w Irlandii, mamy obowiązek zapewnienia etykiet z kluczowymi informacji, które dotyczą właściwości produktu spożywczego. Podstawową zasadą etykietowania jest zakaz wprowadzania konsumentów w błąd. Poniższe informacje okażą się przydatne dla osób, które prowadzą sklep w Irlandii. Etykieta na produkcie ma dostarczyć konsumentom informacji o szczegółowej naturze i cechach charakterystycznych…

Lista kurierów w Irlandii

3 komentarze

Dla osób przyjeżdżających do Irlandii, albo opuszczających ten kraj, a także dla wszystkich zainteresowanych wysyłaniem paczek, publikujemy dzisiaj listę kurierów w Irlandii. A.G. Van Trans www.agvantrans.eu AAACSI Courier www.aaa-csi.eu Ad Express www.ad-express.eu AIN Kurier www.ainkurier.pl Arto Logistics www.artologistics.com Ar-Trans www.ar-trans.pl Bastaga Kurier www.bastagakurier.eu Darecky www.darecky.pl DTD Kurier www.dtd-kurier.pl Easy Express…

Zmiany w podatkach w Polsce

0 komentarzy

Polskie Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Dokument przewiduje ok. 130 zmian w przepisach. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny. MF zamierza wprowadzić do ustawy klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Dzięki niej skarbówka będzie mogła określić zobowiązanie podatkowe w odpowiedniej wysokości za każdym razem, gdy stwierdzi, że podatnik…

Handel zagraniczny Irlandii w 2012

0 komentarzy

Wartość irlandzkiego eksportu w 2012 r. wyniosła €92,009,000,000. Eksport był o 0.9% wyższy od wartości eksportu zrealizowanego w 2011 r. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 1.5% do poziomu €49,024,000,000. W ubiegłym roku nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła €42,985,000,000, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku…

Kontrole podatkowe w Polsce 2013

0 komentarzy

Działalność gospodarcza prowadzona przez internet, ukrywanie lub niewykazywanie wszystkich dochodów, uzyskiwanie zarobków z niezgłoszonej działalności gospodarczej, oszustwa w VAT i akcyzie – to główne priorytety kontroli skarbowej na 2013 r. Oznacza to, że urzędnicy skarbowi będą obserwować podatników aktywnych w sieci, prowadzących firmy a nie płacących należnych podatków, czy dokonujących…