Perspektywy Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy
Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015.

Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do roku 2015

W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2013 r.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych.

Analitycy CBI przewidują, że dynamika wzrostu gospodarki za ubiegły rok ulegnie spowolnieniu w stosunku do wcześniejszych ocen. Według szacunków w 2013 roku w miejsce planowanego uprzednio wzrostu na poziomie 0,5%, wyniesie on 0,4%. Jednak już od 2014 r. wzrost PKB Irlandii ma przyspieszyć do 2,1% (wcześniej przewidywano 2%) i 3,2% w 2015 r.

Słabnąca dynamika eksportu, głównego czynnika wzrostu gospodarki irlandzkiej sprawia, że CBI w najnowszym raporcie przedstawił złagodzoną prognozę za rok ubiegły. Szybszemu wzrostowi dochodu narodowego nie sprzyja również pogarszająca się konsumpcja indywidualna oraz coraz niższe wydatki sektora publicznego.

W bieżącym i kolejnym roku dane makroekonomiczne irlandzkiej gospodarki mają prezentować się znacznie lepiej. Zdaniem ekspertów CBI szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych i eksportu oraz przełamania trendu w zakresie konsumpcji indywidualnej. Po długim okresie spadków w 2014 r. konsumpcja ma wzrosnąć o 1%, a w kolejnym roku o 1,3%. W prognozowanym okresie wydatki sektora publicznego będą nadal ulegały obniżeniu.

Wśród pozytywnych czynników wpływających na poprawę gospodarki irlandzkiej wymienia się stopniowy wzrost poziomu zatrudnienia (o 2%) i związany z tym malejący poziom bezrobocia (11,9% w 2014 r). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany do końca 2015 r., a stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 11% (w III kwartale 2013 r. wyniosła 12,8%). Inflacja (CPI) natomiast może osiągnąć poziom 0,9%, a w przypadku zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) wyniesie on 1%.

Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2014 r. import wzrośnie o 3,1% i tempo to ma zwiększyć się w roku 2015 do 4,6%.

Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco: 

Wskaźniki
2013
2014
2015
Produkt Krajowy Brutto (zmiana w %)
0,4
2,1
3,2
Konsumpcja indywidualna (zmiana w %)
2,0
2,2
2,5
Wydatki sektora publicznego (zmiana w %)
-0,9
-2,1
-1,5
Eksport towarów i usług (dynamika w %)
0,3
3,5
5,1
Import towarów i usług (dynamika w %)
-0,1
3,1
4,6
Wskaźnik cen detalicznych (CPI) (zmiana %)
0,5
0,3
0,9
Wskaźnik cen detalicznych (HICP) (zmiana %)
0,5
0,4
1,0
Liczba zatrudnionych (zmiana w %)
2,1
2,0
2,0
Stopa bezrobocia (w %)
13,2
11,9
11,0
Źródło: Central Bank of Ireland Quarterly Bulletin 1, 29 January 2014
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *