Czy Irlandia jest wciąż konkurencyjna?

0 komentarzy
Prezentujemy obszary, które najbardziej zagrażają utrzymaniu konkurencyjności gospodarki Irlandii.

Rada ds. Konkurencyjności (ang. The National Competitiveness Council) opublikowała pod koniec marca 2014 r. raport na temat kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii (ang. Costs of Doing Business in Ireland Report 2014).

Zdaniem Rady koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii mimo, że już są i tak wysokie to wkrótce mogą stać się jeszcze wyższe. Wskazuje się, że presja na wzrost płac, a także wzrosty cen nieruchomości stwarzają poważne zagrożenie dla ciężko okupionego ożywienia gospodarki kraju.

Zdaniem analityków tej instytucji spadki cen jakie wystąpiły w Irlandii na przestrzeni ostatnich kilku lat miały charakter cykliczny i były związane z międzynarodowym kryzysem. Innymi słowy poprawa konkurencyjności cenowej w tym kraju była raczej skutkiem spadku popytu i nadwyżki podaży niż zmian strukturalnych gospodarki.

Względna konkurencyjność cenowa Irlandii zdaniem Rady obecnie pogarsza się w stosunku do innych państw. Koszty pracy w Irlandii po pewnym okresie spadków ponownie rosną. Raport wskazuje, że od czasu załamania gospodarczego w 2008 r. baza kosztowa Irlandii obniżyła się dla wielu wskaźników. Jednak mimo tej poprawy wiele kluczowych czynników z punktu widzenia prowadzenia firmy w tym kraju utrzymało wysoką cenę.

W 2012 i 2013 r. koszty pracy w Irlandii wzrosły odpowiednio o 2,4% i 0,5%, mimo, że bezrobocie nadal znajdowało się na wysokim poziomie. Autorzy raportu zauważają, że pod względem wysokości zarobków brutto w strefie euro Irlandczycy znajdowali się na 8 pozycji, podczas gdy w ujęciu netto – już na 6 miejscu. Zmiany w systemie podatkowym, wprowadzenie nowej składki ubezpieczeniowej (ang. Universal Social Charge) oraz obniżenie progów, powyżej których ma zastosowanie wyższa stawka podatkowa osłabiło konkurencyjność kosztową siły roboczej w tym kraju.

Raport wskazuje też, że w latach 2012-2013 koszty energii elektrycznej były stosunkowo wysokie w Irlandii. Pod względem tego kryterium w porównaniu z innymi krajami strefy euro Irlandia znalazła się na 5 pozycji najdroższych lokalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w przypadku dużych firm na 6. Dodatkowo ceny oleju napędowego były średnio o 7% wyższe niż w pozostałych krajach strefy euro.

Z perspektywy polskiej gospodarki sytuacja ta wydaje się być bardzo dogodna. Produkty z Polski, których koszty wytworzenia są znacznie niższe będą bardziej konkurencyjne na rynku irlandzkim w stosunku do towarów miejscowych.

Malejąca konkurencyjność gospodarki irlandzkiej powinna też zachęcać do napływu bezpośrednich inwestycji z tego kraju do Polski.Tomasz J. Kaplan
PODATKI.IE
Źródło: WPHiI; www.competitiveness.ie
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *