Gospodarka Irlandii 2013-2014

0 komentarzy
Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. aktualnego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2014.


W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych.

Według szacunków CBI Produkt Krajowy Brutto Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.7% (wcześniej szacowano wzrost na 0.5%). O ile szacunki za 2012 r. zostały podwyższone, tak już w bieżącym roku oczekuje się, że dynamika wzrostu gospodarki ulegnie spowolnieniu w stosunku do wcześniejszych przewidywań. W 2013 roku, w miejsce planowanych wcześniej 1.7%, CBI szacuje wzrost o 1.3%. Zaś w 2014 r. PKB ma osiągnąć 2.5% wzrostu.

Niewielka dynamika eksportu, głównego czynnika wzrostu gospodarki irlandzkiej, sprawiła, że CBI w najnowszym raporcie przedstawił stosunkowo ostrożną prognozę wzrostu PKB w bieżącym roku. Poziom irlandzkiego eksportu uzależniony jest od koniunktury na głównych rynkach zbytu dla towarów irlandzkich, jakimi są Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej, które również borykają się ze skutkami światowego kryzysu.

Według danych irlandzkiego urzędu statystycznego CSO od stycznia do listopada 2012 r. irlandzki eksport do USA zmniejszył się aż o 16.5%, ale w przypadku odbiorców w państwach UE nastąpił wzrost o 3.6%. Szybszemu wzrostowi dochodu narodowego nie sprzyja również sytuacja w samej Irlandii – malejąca konsumpcja indywidualna oraz niższe wydatki sektora publicznego.

Zdaniem ekspertów CBI szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego nastąpi dopiero w 2014 r. Prognozowany wzrost PKB (+2.5%) będzie efektem przyspieszenia tempa wzrostu eksportu (zwiększy się on o 5.4%) oraz niewielkiego wzrostu konsumpcji indywidualnej (+0.2). W przyszłym roku wydatki sektora publicznego nadal będą ulegały obniżeniu (-3.3%).

Oczekuje się, że w najbliższym okresie na irlandzkim rynku pracy wystąpią oznaki poprawy. W 2014 r. stopa bezrobocia zdaniem ekspertów CBI powinna zmniejszyć się do 13.9% (obecnie 14.8%). Inflacja (CPI) natomiast może osiągnąć poziom 1.1%, a w przypadku zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) wyniesie on 1.2%.

Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich, eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2013 r. import wzrośnie o 1.9% (w poprzednim raporcie z października 2012 r. mówiło się o wzroście w granicach 2.7%), zaś szybsze tempo wzrostu importu nastąpi dopiero w roku 2014 (4.1%).


Tomasz J. Kaplan


Źródło: Raport Central Bank
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *