Czy Irlandia powróci na rynek długu?

0 komentarzy
Niedawno Irlandczycy opowiedzieli się za zmianami przewidzianymi w Pakcie Fiskalnym.


Jest to ważny krok dla kraju wychodzącego z kryzysu i jednocześnie
gwarancja dalszej pomocy w wypadku intensyfikacji kryzysu zadłużeniowego i jego rozlewania się na inne kraje.

Mniej realny, ale wciąż możliwy staje się pełny powrót tego kraju na rynek długu w 2013 roku, czyli w terminie planowanym przy przyznawaniu pakietu pomocowego. Oznaczałoby to funkcjonowanie kraju i spłacanie zobowiązań bez kontynuowania finansowej kroplówki.

Krokiem na drodze do wznowienia emisji obligacji będzie uruchomienie programu emisji bonów skarbowych – może to nastąpić jeszcze w 2012 roku. 

„Tak” w referendum powinno sprzyjać obniżaniu się krzywej rentowności irlandzkiego długu.

W przeciwieństwie do pozostałych gospodarek krajów PIIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania), Irlandia powinna w 2012 roku osiągnąć wzrost PKB.

Pozytywnymi aspektami są wysoka innowacyjność i konkurencyjność gospodarki Irlandii oraz rosnąca nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. Według prognoz OECD ma ona w obecnym roku 2012 wynieść 1.3 proc., a w kolejnym roku 2013 wzrosnąć do 2 proc. PKB.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *