Przyjazd do Irlandii i rejestracja podatkowa

0 komentarzy
Jeśli podejmuje się pracę w Irlandii po raz pierwszy, należy zarejestrować się tutaj dla celów podatkowych. 


Procedura ta jest bardzo łatwa do wykonania.

Krok 1:

W Wydziale Spraw Socjalnych i Rodzinnych (Department of Social & Family Affairs) należy złożyć wniosek o nadanie numeru PPS (PPSN: Personal Public Service Number, czyli Osobisty Numer Usług Publicznych) poprzez osobiste odwiedzenie Lokalnego Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Local Office) lub Oddziału Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Branch Office). 

Wykaz tych biur znaleźć można w książce telefonicznej w części „Government Departments” lub na stronie Social Welfare.

Po wypełnieniu Formularza REG 1 (Wniosek o nadanie numeru PPS), niezbędne jest przedstawienie dokumentów, potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.

O nadaniu numeru PPS zostaje się powiadomionym listownie, korespondencja jest automatycznie wysyłana na adres podany w formularzu REG 1.

Numer PPS stanowi bardzo ważny identyfikator. Należy dołożyć wszelkich starań, by numer ten był wykorzystywany wyłącznie przez zainteresowaną osobę. 

Nadużycia związane z niewłaściwym wykorzystywaniem Osobistego Numeru Usług Publicznych mogą skutkować dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi lub utratą uprawnień do korzystania ze świadczeń w ramach Systemu Opieki Społecznej (Social Welfare benefits).


Krok 2:

Z chwilą otrzymania swego Numeru PPS należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie swego pracodawcę.

Następnie należy wypełnić Formularz 12A, który uzyskać można w Urzędzie Skarbowym. Może okazać się, że zajdzie potrzeba poproszenia swego pracodawcy o dodatkowe informacje, które będą konieczne do skompletowania tego formularza, takie jak Numer Rejestracyjny Pracodawcy (Employer’s Registered Number) oraz Nazwa Handlowa Pracodawcy (Employer’s Trading Name). 

Czasami Nazwa Handlowa Pracodawcy i nazwa Firmy mogą się różnić. W przypadku pewnych firm wymagane mogą być ponadto: Numer Zakładu (Works Number) lub Numer Karty Zegarowej (Clock Card Number).

Na koniec wypełniony Formularz 12A należy przesłać do Urzędu Skarbowego.

Po otrzymaniu Formularza 12A Urząd Skarbowy prześle zainteresowanej osobie Powiadomienie o Ustaleniu Kredytów Podatkowych (Tax Credits) i Limicie Stawki Podstawowej (Standard Rate Cut-Off Point). 

Równocześnie Zaświadczenie o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej zostaną wystawione do Państwa pracodawcy, dzięki czemu z Państwa wynagrodzenia będą mogły być pobrane właściwe potrącenia podatkowe. Sprawa o pierwszorzędnym znaczeniu – aby uniknąć płacenia „podatku awaryjnego” (emergency tax) – niezbędne jest zrealizowanie opisanych powyżej dwóch kroków.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *