Przemysł farmaceutyczny w Irlandii

0 komentarzy
Irlandia jest jednym z liderów w Europie pod względem ilości zakładów przemysłu farmaceutycznego.

Na przemysł farmaceutyczny w Irlandii składa się grupa firm międzynarodowych, ale też i lokalnych. Około 120 firm zagranicznych posiada tu zakłady produkcyjne, w tym 9 z 10 największych na świecie.

Sektor farmaceutyczny w gospodarce irlandzkiej rozwinął się stosunkowo niedawno. Większość firm tej branży pojawiła się w tym kraju w latach 60-tych ubiegłego wieku. Początkowo zakłady skupiały się na masowej produkcji czynników aktywnych do leków, które były eksportowane do innych krajów.

Tam dopiero składniki te przetwarzane były w gotowe wyroby i pakowane. Kolejnym etapem było powstanie w Irlandii zakładów oferujących pełny cykl produkcji. W ostatnich latach kilkanaście firm zdecydowało o otwarciu w tym kraju centrów badań i podjęciu współpracy przy projektach badawczych z miejscowymi uniwersytetami.

Przemysł farmaceutyczny w Irlandii jest bardzo zaawansowany technologicznie, zarówno pod względem stosowanego sprzętu, jak i procedur kontroli jakości. Przemysł farmaceutyczny w tym kraju oferuje szeroką gamę produktów i usług. Tu prowadzone są badania i prace rozwojowe nad nowymi lekami dla ludzi i zwierząt, jak i odbywa się ich produkcja.

Kiedy Irlandia w 1973 r. przystępowała do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecnie UE) w ramach tego sektora pracowało łącznie mniej niż 2 tys. osób, a eksport generowany przez tę branżę wynosił mniej niż 100 mln EUR rocznie. Obecnie bezpośrednio w przemyśle farmaceutycznym zatrudnionych jest tu ponad 24 tys. osób, a drugie tyle w powiązanych z nim usługach.

Irlandia jest obecnie największym eksporterem netto farmaceutyków na świecie. W 2011 r. eksport generowany przez szeroko rozumianą branżę farmaceutyczną i chemiczną wyniósł 55,1 mld EUR, co stanowiło ponad 50% całości eksportu Irlandii.

Całkowitą wartość inwestycji w Irlandii w sektorze farmaceutycznym określa się na 40 mld EUR. Tylko w ostatnich dziesięciu latach na rozwój tej branży przeznaczono ponad 7 mld EUR.

Więcej informacji na temat sektora farmaceutycznego można uzyskać ze strony internetowej irlandzkiego stowarzyszenia farmaceutycznego i ochrony zdrowia (ang. Irish Pharmaceutical Healtcare Association) www.ipha.ieŹródło: WPHiI w Dublinie
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *