Ubezpieczenia w Irlandii

0 komentarzy
W odpowiedzi na znaczną ilość zapytań kierowanych do nas, przedstawiamy poniżej więcej informacji na temat najbardziej popularnych ubezpieczeń w Irlandii.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Ubezpieczenie na życie / Life Cover

Suma ubezpieczenia (max. aż €10,000,000) wypłacana jest rodzinie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej niezależnie od przyczyny zgonu. Może być to śmierć naturalna, w wyniku choroby lub wypadku. Wypłacona kwota pozwala zabezpieczyć przyszłość finansową rodziny klienta w przypadku jego śmierci. Istnieje możliwość ubezpieczenia się do kwoty €500,000 bez konieczności przeprowadzenia badań lekarskich. Przy wybraniu tej opcji, ubezpieczenie na życie automatycznie obejmuje dzieci do 21 roku życia na kwotę €6,000 bez żadnych dodatkowych kosztów.

Poważne zachorowanie / Specified Illness Cover

Ubezpieczyciele uaktualnili listę poważnych zachorowań. Obecnie w pakiecie znajduje się ponad 60 chorób, na które klient posiadający polisę jest zabezpieczony:

Childrens SIC Payment (30 days to 21 years) – Poważne zachorowania (Dzieci w wieku 30 dni – 21 lat)

Klient wykupujący polisę ubezpieczeniową z opcją wystąpienia poważnego zachorowania automatycznie ubezpiecza w niej swoje dzieci już od 30 dnia ich życia aż do 21 lat (dotyczy wybranej polisy) na 50% wybranej opcji ubezpieczenia (max. do kwoty €25,000) nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Również w tej opcji do kwoty €500,000 badania lekarskie nie są wymagane.

(Pelna lista chorob dostepna poniżej).


Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu / Hospital Cash Cover

Suma ubezpieczenia wypłacana jest klientowi za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny benefit w tej opcji to €260 za dzień. Klient wybierający tę opcję automatycznie ubezpiecza swoje dzieci do 21 roku życia na kwotę 25% wybranej przez siebie kwoty (po 14-tym dniu pobytu w szpitalu kwota ta wzrasta do 50% wartości polisy rodzica). 

UWAGA: Zaletą tego wariantu jest to, iż pobyt w szpitalu może być spowodowany również chorobą, nie tylko wypadkiem. Doba pobytu w szpitalu na terenie Irlandii to wydatek od €70 do kilkuset euro.


Ubezpieczenie wypadkowe / accident cash cover

Przy wybraniu tego wariantu klient zapewnia sobie tygodniowe świadczenie w kwocie od €120 do €400 tygodniowo (w zależności od osiąganego dochodu brutto), w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem. Maksymalny czas trwania wypłaty świadczenia wynosi 52 tygodnie. Ta opcja dostępna jest wyłącznie dla osób pracujących.


Zabiegi operacyjne

Wariant ten pozwala na pokrycie części bądź całości kosztu wyszczególnionych operacji. Na liście zabiegów (w zależności od oferty danego ubezpieczyciela) znajdują się m.in. operacja żołądka, wątroby, nerek, płuc, kręgosłupa, mózgu, trzustki, gardła i woreczka żółciowego; ponadto wymiana stawu kolanowego i biodrowego, amputacja lub replantacja kończyny, rekonstrukcja ręki lub stopy i wiele innych zabiegów.


Złamania / zwichnięcia / przemieszczenia kości

Opcja ta obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku złamania m.in. ręki, żebra, obojczyka, nadgarstka, stopy, szczęki, czaszki, kręgu, mostka, łopatki, itd. Ponadto płatne są również zwichnięcie kostki, biodra, łokcia i barku. Wypłata odszkodowania oscyluje od 1.000 do 3.000 euro za dane złamanie lub zwichnięcie.
PRZYKŁADY POLIS

Kobieta 25 lat, paląca, sekretarka. Ubezpieczenie na życie €200,000. Ubezpieczenie od poważnego zachorowania €50,000. Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu €200/dzień. Ubezpieczenie na okres 10 lat. Składka okolo €30/m-c.

Mężczyzna 28 lat, niepalący, pracownik ogólny. Ubezpieczenie na życie €100,000. Ubezpieczenie od poważnego zachorowania €25,000. Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu €200/dzień. Ubezpieczenie wypadkowe €200/ tydzień zwolnienia lekarskiego. Okres trwania ubezpieczenia 10 lat. Składka okolo €30/m-c.

Mężczyzna 35 lat, niepalący, budowlaniec. Ubezpieczenie na życie €100,000. Ubezpieczenie od poważnego zachorowania €25,000. Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu €200/dzień. Ubezpieczenie wypadkowe €200/ tydzień zwolnienia lekarskiego. Ubezpieczenie na okres 10 lat. Składka okolo €40/m-c.

Kobieta 31 lat, niepaląca, opiekująca się domem i dziećmi. Ubezpieczenie na życie €100,000. Ubezpieczenie od poważnego zachorowania €25,000. Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu €200/dzień. Ubezpieczenie na okres 20 lat. Składka okolo €30/ m-c.Poważne zachorowanie / Specified Illness Cover


Lista chorób

1.Alzheimer’s Disease – Choroba Alzheimera

2.Aorta Graft Surgery – Chirurgia aorty

3.Aplastic Anaemia – Anemia (niedokrwistość) aplastyczna

4.Bacterial Meningitis – Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

5.Balloon Valvuloplasty – Walwuloplastyka balonowa

6.Benign Brain Tumour – Guz / nowotwór mózgu (łagodny)

7.Benign Spinal Cord Tumour – Guz / nowotwór rdzenia kręgowego (łagodny)

8.Blindness – Utrata wzroku

9.Brain Injury Due To Anoxia or Hypoxia – Uraz mózgu spowodowany niedoborem tlenu

10.Malignant Cancer – Rak (złośliwy)

11.Cardiac Arrest (with insertion of defibrillator) – Zatrzymanie krążenia (z użyciem defibrylatora)

12.Cardiomyopathy – Kardiomiopatia

13.Chronic Pancreatitis (of specified severity) – Przewlekłe zapalenie trzustki ( o określonym stopniu zaawansowania)

14.Coma (resulting in permanent symptoms) – Śpiączka (trwałe symptomy)

15.Coronary Angioplasty – Angioplastyka w chorobie niedokrwiennej serca

16.Coronary Artery Bypass Grafts – Pomostowanie aortalno-wieńcowe

17.Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD – resulting in permanent symptoms) – Choroba Creutzfelda-Jakoba (trwałe symptomy)

18.Deafness (total, permanent and irreversible) – Utrata słuchu (trwała i nieodwracalna)

19.Dementia – Demencja (otępienie)

20.Encephalitis (resulting in permanent symptoms) – Zapalenie mózgu (trwałe symptomy)

21.Heart Attack (of specified severity) – Zawał serca (określonego stopnia)

22.Heart Valve Replacement or Repair – Wymiana lub naprawa zastawki serca

23.Heart Structural Repair – Chirurgia strukturalnej choroby serca

24.HIV Infection – Zakażenie wirusem HIV

25.Intensive care (requiring mechanical ventilation) – Intensywna terapia (wymagająca użycia aparatury podtrzymującej funkcje oddechowe)

26.Kidney Failure (requiring ongoing dialysis) – Niewydolność nerek (wymagająca stałych dializ)

27.Liver Failure (irreversible and end stage) – Niewydolność wątroby (nieodwracalna oraz w stadium końcowym)

28.Loss of One Limb – Utrata jednej kończyny

29.Loss of speech (permanent and irreversible) – Utrata mowy (trwała i nieodwracalna)

30.Major Organ Transplant (specified organs) – Przeszczep głównych organów

31.Motor Neurone Disease – Choroba neuronu ruchowego

32.Multiple Sclerosis or Neuromyelitis Optica (Devic’s) – Stwardnienie rozsiane / Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (Zespół Devica)

33.Multiple System Atrophy – Zanik wieloukładowy

34.Paralysis of One Limb – Paraliż jednej kończyny

35.Parkinson’s Disease (idiopathic) – Choroba Parkinsona (idiopatyczna)

36.Parkinsonian plus syndromes – Multiple System Atrophy (MSA) / Progressive Supranuclear Palsy (PSP) – Parkinsonizm z syndromami (zanik wieloukładowy / postępujące porażenie nadjądrowe)

37.Peripheral Vascular Disease (treated by bypass surgery) – Choroba tętnic obwodowych (leczona operacją by-passów)

38.Pneumonectomy – Operacyjne usunięcie płuca

39.Progressive Supranuclear Palsy – Postępujące porażenie nadjądrowe

40.Pulmonary Arterial Hypertension – Nadciśnienie płucne

41.Pulmonary Artery Surgery – Operacja tętnicy płucnej

42.Severe Burns – Cięzkie oparzenia

43.Stroke – Wylew

44.Systemic Lupus Erythematosus (SLE) – Toczeń rumieniowaty układowy

45.Traumatic Head Injury – Poważny uraz głowy

46.Total Permanent Disablement – Trwałe inwalidztwo

Partial Payment (choroby płatne częściowo):


1.Brain Abscess (drained via Craniotomy) – Ropień śródczaszkowy usuwany poprzez kraniotomię (operacyjne otwarcie czaszki)

2.Carcinoma in situ – Oesophagus (treated by specific surgery) – Przedinwazyjny rak przełyku leczony określonym zabiegiem chirurgicznym

3.Carotid Artery Stenosis (with specified treatment) – Zwężenie tętnicy szyjnej (określone leczenie)

4.Cerebral Arteriovenous Malformation (specified treatment) – Malformacja tętniczo-żylna (określone leczenie)

5.Cerebral Aneurysm (with surgery or radiotherapy) – Tętniak mózgu (leczony operacyjnie lub radioterapią)

6.Coronary Artery Angioplasty (single vessel & 2 vessel disease) – Pomostowanie w angioplastyce (choroba jednej/dwóch żył)

7.Crohn’s disease (treated with surgical intestinal resection) – Choroba Crohna (leczona operacyjną resekcją jelita)

8.Ductal Carcinoma in situ – Breast (treated by surgery) – Przedinwazyjny rak piersi leczony operacyjnie

9.Early stage urinary bladder cancer (of specified advancement) – Wczesne stadium raka pęcherza moczowego (o określonym zaawansowaniu)

10.Inplantable Cardioverter Defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death – Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca chroniący przed nagłym zatrzymaniem krążenia i śmiercią sercową

11.Low Level Prostate Cancer (specified advancement and treatment) – Wczesne stadium raka prostaty (o określonym zaawansowaniu i określonym leczeniu)

12.Liver resection – Operacyjne wycięcie wątroby

13.Peripheral Vascular Disease (treated by angioplasty) – Choroba tętnic obwodowych (leczona angioplastyką)

14.Pituitary Tumour (resulting in permanent symptoms or surgery) – Guz przysadki mózgowej (trwałe symptomy/leczenie operacyjne)

15.Serious Accident Cover (28 days hospitalisation) – Poważny wypadek powodujący ciągły 28-dniowy pobyt w szpitalu

16.Severe Burns covering at least 5% of the body’s surface – Poparzenia obejmujące conajmniej 5% powierzchni ciała

17.Significant Visual Impairment (permanent and irreversible) – Znaczne osłabienie wzroku (trwałe i nieodwracalne)

18.Single Lobectomy (removal of a complete lobe of a lung) – Chirurgiczne usunięcie płata płucnego

19.Surgical Removal of One Eye – Chirurgiczne usunięcie jednej gałki ocznej

20.Syringomyelia or Syringobulbia (treated by surgery) – Jamistość rdzenia kręgowego lub jamistość opuszki leczona operacyjnie

21.Ulcerative Colitis (treated with total colectomy) – Przewlekłe zapalenie jelita grubego leczone kolektomią (całkowitym usunięciem jelita grubego)

Źródło: www.otostrona.pl/insurance
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *