Irlandzki dług w liczbach

0 komentarzy
Irlandzkie gospodarstwa domowe wciąż mają do spłacenia sporo długów.


Zgodnie z niedawno opublikowanymi przez irlandzki Bank Centralny danymi,
gospodarstwa domowe kontynuują spłatę swoich długów.

Natomiast irlandzki rząd robi coś zupełnie odwrotnego – zadłużenie publiczne osiągnęło rekordowy poziom wszechczasów: €173,300,000,000. Zadłużenie publiczne na osobę w Irlandii wynosi już €38,649. 

Według danych Eurostatu, stosunek zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto wynosi w Irlandii 108.2%. Deficyt budżetowy w 2011 roku wyniósł 10.1% PKB. 

Planowany deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 8.6% PKB. Wymagane jest zejście do poziomu poniżej 3% PKB, co oznacza kontynuację obecnej polityki podwyższania podatków i obcinania zasiłków socjalnych w Irlandii do roku 2015.

Dla porównania zadłużenie Polski na koniec 2011 roku wyniosło 858,931,000,000 PLN. W przeliczeniu na euro według bieżącego kursu NBP 4.3458, nominalne zadłużenie Polski wyniosło €197,646,233,000.

Nominalne zadłużenie Polski jest więc wyższe niż Irlandii o ponad 14%!

Stanowi ono natomiast 56.3% polskiego PKB. Deficyt budżetowy w Polsce w 2011 roku wyniósł 5.1%.

Natomiast zadłużenie prywatne gospodarstw domowych w Irlandii wynosi obecnie €184,600,000,000. Zmniejszyło się ono w ciągu ostatnich trzech lat o kwotę €27,000,000,000. 

Średnie zadłużenie prywatne w Irlandii wynosi obecnie €41,169 na każdego mieszkańca, natomiast zmniejszyło się w ostatnich 3 latach o €6,021 na osobę. 

Stosunek zadłużenia do rocznego dochodu do dyspozycji wynosi obecnie 207.8%.

Zadłużenie prywatne gospodarstw domowych w Polsce wynosi obecnie 531,000,000,000 PLN, czyli około €122,187,000,000.

Dobrą wiadomością jest to, że całkowite bogactwo irlandzkich gospodarstw domowych znacznie przekracza zadłużenie. Nadwyżka aktywów na długami, czyli wartość netto, szacowana jest na kwotę rzędu €457,000,000,000. 


Średni majątek netto na mieszkańca w Irlandii wynosi obecnie około €101,962.

Oczywiście jest to średnia, powszechnie wiadomo, że niektórzy ludzie mają dużo więcej, podczas gdy inni mają o wiele mniej. 

Ogólnie wartość netto irlandzkich gospodarstw domowych spadła o 37% od szczytu w 2007 roku, głównie z powodu spadających wartości nieruchomości. Spadek został częściowo zrekompensowany przez stałą spłatę zadłużenia oraz niewielki wzrost aktywów finansowych.


Tomasz J. Kaplan
PODATKI.IE

Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, CSO, Central Bank, NBP, Eurostat, MFW.
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *