Mieszkasz w Irlandii? I tak musisz znać polską ordynację podatkową!

0 komentarzy
Podatnicy mieszkający na stałe poza Polską powinni składać pisma procesowe w placówce konsularnej albo odpowiednio wcześnie wysyłać je lokalną pocztą – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.

Sąd przypomniał, że jeśli podatnik przekroczy termin (np. do wniesienia odwołania), to będzie to potraktowane jako jego niedbalstwo. I nie ma co liczyć na jego przywrócenie.

Chodziło o emigranta mieszkającego na stałe za granicą. W czerwcu 2007 r. sprzedał on w Polsce spółdzielcze prawo do lokalu. Pięć lat później, 3 listopada 2012 r. została mu doręczona decyzja, z której wynikało, że powinien on zapłacić PIT od uzyskanego przychodu.

Podatnik wysłał lokalną pocztą odwołanie. Uczynił to 12 listopada 2012 r. Poczta Polska otrzymała je dopiero 21 listopada. W związku z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że został przekroczony termin do złożenia odwołania.

Podatnik, gdy tylko dostał to postanowienie, natychmiast złożył wniosek o przywrócenie terminu. Argumentował, że odwołanie przesłał pocztą, zgodnie z pouczeniem na decyzji.

Dopiero z otrzymanego w lutym 2013 r. postanowienia dowiedział się, że powinien był złożyć odwołanie w polskim urzędzie konsularnym albo odpowiednio wcześnie je wysłać – tak aby Poczta Polska otrzymała je przed upływem terminu. Dla polskiego urzędu skarbowego liczy się data stempla pocztowego, jednak Poczty Polskiej.

Podatnik zarzucał organom podatkowym, że nie został o tym prawidłowo pouczony.

Polski konsulat w Dublinie przyjmuje tego typu przesyłki – warto więc o tym pamiętać w razie potrzeby złożenia pisma lub odwołania do organów podatkowych w Polsce.


Tomasz J. Kaplan
Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii KAPLAN.PL

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 lipca br. (I SA/Gl 1203/13).
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *