Spadek z Irlandii podwójnie opodatkowany

0 komentarzy
Polscy obywatele, którzy otrzymują spadki z Irlandii, muszą się liczyć z koniecznością podwójnego opodatkowania.


Polska ma tylko kilka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie spadków:

– z Austrią, Węgrami, Czechami oraz Słowacją. Dodatkowo w Polsce nie ma metody, która pozwalałaby na unikanie podwójnego opodatkowania poprzez zaliczenie podatku zapłaconego w innym kraju na poczet tego należnego ojczystemu fiskusowi.

Dla polskiego Ministerstwa Finansów problem jest marginalny. 

Rzecznik prasowy MF przyznaje, że resort finansów nie pracuje nad zmianami przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania spadków, które otrzymuje się z zagranicy, w tym z Irlandii.

Więcej na ten temat do poczytania tutaj.


Jakie to ma konsekwencje dla Ciebie?


Załóżmy, że ktoś zgromadził jakiś majątek w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Posiada gotówkę na koncie, samochód, działającą firmę, prywatne składki emerytalne, wartościowe kolekcje, akcje, obligacje, dom lub mieszkanie.

Niezależnie od tego, jaki posiadamy status materialny i jak bardzo staramy się prowadzić zdrowy tryb życia i unikać ryzyk, wszyscy bez wyjątku zmierzamy ku śmierci.

W momencie, gdy osoba umiera i pozostawia po sobie majątek, to taki spadek będzie opodatkowany w rękach spadkobierców w Irlandii, według obowiązujących stawek w zależności od stopnia skoligacenia.

W Irlandii są 3 grupy opodatkowania w tym zakresie, gdy spadkobiercami są:
A) dzieci zmarłej osoby,
B) rodzeństwo, kuzyni, rodzice, dziadkowie,
C) wszyscy pozostali.

Jedynie nabywca będący małżonkiem (lub zarejestrowanym partnerem w przypadku osób tej samej płci) jest zwolniony z podatku od spadków w Irlandii (CAT Capital Acquisition Tax).

Według przepisów obowiązujących obecnie w 2014 roku, osoby otrzymujące spadek, zapłacą podatek 33% od kwoty przekraczającej poniższe limity, w zależności od odpowiedniej grupy.
A) €225,000
B) €30,150
C) €15,075

Są to limity na całe życie (tzw. lifetime limits), które wykorzystane jednorazowo sumują się.

Oczywiście występują w Irlandii jeszcze przepisy szczegółowe na temat tego, jak wycenia się wartość rynkową spadku, kosztów możliwych do odliczenia, dodatkowych ulg dla osób uposażonych, co swoją szczegółowością wykracza znacznie poza ramy tego artykułu.

Mamy też możliwość uzyskania ulgi Business Relief w przypadku otrzymania w spadku działającej firmy oraz Agricultural Relief, gdy spadkobierca otrzymuje gospodarstwo rolne.

W praktyce, jeśli osoba samotna, mająca wyłącznie rodziców przebywających w Polsce, pozostawi po sobie spadek w Irlandii rzędu €500,000, to opodatkowaniu podlega w rękach każdego spadkobiercy (matka-ojciec):

€250,000 minus ulga €30,150 = €219,850; 33% CAT = 72,551

Łącznie do zapłaty będzie więc €145,102 podatku od spadku w Irlandii.

Następnie ten sam spadek będzie ponownie opodatkowany w Polsce według obowiązujących przepisów. Niestety, nie ma tu zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisana pomiędzy Polską a Irlandią w 1996 roku.

Więcej o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Irlandią tutaj.

W Polsce podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:
  • 9637 zł – dla osób należących do i grupy podatkowej: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
  • 7276 zł – dla osób należących do ii grupy podatkowej: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  • 4902 zł – dla osób należących do iii grupy podatkowej: pozostali nabywcy.

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD – Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

Więcej o opodatkowaniu spadków i darowizn w Polsce tutaj.


Podsumowując:
1) Należy poważnie podejść do planowania swojego spadku – i nie chodzi tutaj wyłącznie o osoby majętne, w podeszłym wieku.

2) Rozsądnym jest zasięgnięcie porady u specjalistów (prawnik w Irlandii, polski doradca podatkowy w Irlandii) oraz przygotowanie testamentu.

3) W przypadku otrzymania spadku, należy dopilnować terminów złożenia odpowiednich dokumentów w urzędach skarbowych, w celu uzyskania możliwości skorzystania z ulg i zwolnień.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
• ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).


Tomasz J. Kaplan
PODATKI.IE
Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii


Żadna z informacji przedstawionych w artykule nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna. Czytelnik powinien samodzielnie zasięgnąć porady w celu wzięcia pod uwagę indywidualnych okoliczności oraz aktualnych przepisów.
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *