Podatek Progresywny i Liniowy w Irlandii

0 komentarzy
Z pojęciem podatku spotykamy się na każdym kroku. W terminologii prawnej znane są różne rodzaje podatków.


Istnieje główny podział podatków na podatki liniowe i progresywne.


Podatek Progresywny w Irlandii

W zasadzie jest to metoda obliczania wymiaru podatku. Jest on w dużym stopniu związany i najczęściej odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy zastosowaniu progresywnego systemu opodatkowania, stawka opodatkowania, czyli procent płaconego podatku rośnie razem ze wzrostem dochodu podatnika. Według tej definicji osoba o wyższych dochodach będzie odprowadzała wyższy podatek w porównaniu z osobą o niższych dochodach.

Podatek ten jest zupełnie różny od podatku liniowego, który jest jednakowy dla wszystkich niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Graniczne kwoty przedziałów podatkowych nazywane są progami podatkowymi.

Jeżeli w danym roku podatkowym, dochód podatnika przekroczy jeden próg podatkowy, to wtedy nadwyżka dochodu, która znalazła się nad wartością progu, podlega opodatkowaniu w wyższej stawce podatkowej.

Przy progresywnej formie opodatkowania mamy do czynienia z kwotą wolną od podatku. Kwota ta jest odliczana od wartości podatku. Na świecie, w większości krajów, łącznie z Polską i Irlandią, jest stosowany podatek progresywny w stosunku do dochodu pochodzącego od osób fizycznych.

Niektórzy podatnicy, zwłaszcza ci o wyższych dochodach czują się pokrzywdzeni faktem istnienia podatku progresywnego i tym, że są nim objęci. Uważają go za krzywdzący dla nich, ponieważ muszą płacić wyższe podatki.

Podatek progresywny spełnia jednak istotną funkcję redystrybucji dochodów oraz niwelowania różnic majątkowych w społeczeństwie. Przy jego zastosowaniu, osoby bogatsze płacą znacznie wyższą porcję swoich dochodów w postaci podatków. Zakłada się, że mają oni zaspokojone podstawowe potrzeby, a więc większa część nadwyżki może służyć sfinansowaniu potrzeb grup społecznych, które są gorzej sytuowane.

Na przykład efektywna stawka podatkowa dla dobrze zarabiającej osoby fizycznej w Irlandii to 52% (wliczając w to podatek oraz wszelkie składki społeczne, zdrowotne i emerytalne). W przypadku osób samozatrudnionych, może to być nawet 55%. Można to porównać do efektywnej stawki podatkowej dla osób zarabiających poniżej wyznaczonych progów, która wynosi 0%.

Procentowy stosunek kwoty podatku dochodowego w stosunku do całkowitego posiadanego majątku, dla osoby lepiej sytuowanej pod względem finansowym, jest dużo niższy niż u osoby zarabiającej mniej.

Oczywiście istnieją sposoby zmniejszenia efektywnej stawki podatkowej w Irlandii w sposób zgodny z przepisami prawa.


Podatek Liniowy w Irlandii

Podatek liniowy to metoda obliczania wysokości podatku, gdzie wysokość podatku należnego jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.

Podatnicy, którzy wybiorą podatek liniowy są opodatkowani jednakową skalą podatkową. Oznacza to, że podatnik rozliczający się liniowo płaci taki sam podatek niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Jest on pewnego rodzaju alternatywą w stosunku do podatku progresywnego, gdzie mamy do czynienia z różną skalą podatkową.

Rozliczając się za pomocą podatku liniowego podatnik traci prawo do wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem, oraz prawo do skorzystania z odliczeń i ulg, tak jak ma to miejsce w przypadku skali podatkowej.

Podatek liniowy ma swoich przeciwników i zwolenników. Ci drudzy uważają, że jest on najbardziej sprawiedliwą formą rozliczania podatku, ponieważ każdy płaci tyle samo w zależności od osiągniętego dochodu. Według nich jednolita stawka podatku jest pewnego rodzaju bodźcem do rozwoju, który w konsekwencji prowadzi do uzyskania większego wzrostu PKB. W przyszłości prowadzi to do większych wpływów do budżetu.

W Polsce od 2004 roku podatek liniowy mogą płacić również osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W odróżnieniu do Polski, w Irlandii podatek liniowy w takiej formie nie istnieje.

Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *