PKB Irlandii 2012

0 komentarzy
Według wstępnych danych, Produkt Krajowy Brutto (PKB) Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.9%.


Natomiast Produkt Narodowy Brutto (PNB) w całym ubiegłym roku wzrósł o 3.4%.

Jeśli zaś chodzi o wyniki za IV kwartał ubiegłego roku to PKB w porównaniu do IV kwartału 2011 r. utrzymał się na tym samym poziomie, a PNB w tym samym okresie spadł o 0.8%.

W całym ubiegłym roku w stosunku do roku 2011 wzrost wartości dodanej odnotowano w następujących sektorach gospodarki irlandzkiej: handel, transport, ICT (+3.1%), przemysł łącznie z budownictwem (+0.3%) oraz pozostałe usługi (+0.2%). Z kolei spadki miały miejsce w administracji publicznej i sektorze obronnym (-4.2%) oraz rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (-10%).

Natomiast w IV kwartale ubiegłego roku w porównaniu do III kwartału 2012 r. wzrost nastąpił w handlu, transporcie i sektorze ICT (+3.3%), administracji publicznej oraz sektorze obronnym (+0.9%). Spadki odnotowano w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (-8.6%), przemyśle (-5.9%) oraz pozostałych usługach (-0.4%).

Spożycie indywidualne w 2012 r., które stanowi prawie dwie trzecie popytu wewnętrznego, spadło o 0.9%, a wydatki na administrację publiczną obniżyły się o 3.7% w stosunku do 2011 r.

Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej pozostaje eksport, który od trzech lat bez przerwy rośnie.

Tomasz J. Kaplan

Źródło: CSO, WPHiI
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *