Bezrobocie w Irlandii 2013

0 komentarzy
Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO), w styczniu 2013 r. w Irlandii zarejestrowanych było 429,396 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. 

Wśród nich było 352,954 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do stycznia 2012 r. zmniejszyła się o 2.4%) oraz 76,442 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 2.2%).

Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (62,681 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (42,004 osób) i Zjednoczonego Królestwa (16,934 osób).

W styczniu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 5,663 osób, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 10,193. Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w styczniu 2013 r. wyniósł, tak jak w poprzednim miesiącu 14.6%.

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w III kw. 2012 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 14.8% (324,500 osób).

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W styczniu 2013 r. 189.857 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 44.2% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób wzrosła o 6,008 tj. o 3.3%.

Pomimo lepszych danych niż rok wcześniej przedstawiciele irlandzkiego stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorców zwracają uwagę na wysoki poziom bezrobocia długoterminowego i zauważają, że spadająca ilość osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych wynika m.in. z rosnącej emigracji młodych Irlandczyków.


Tomasz J. Kaplan
Źródło: CSO, WPHiI


<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *