Irlandia: Prezydencja UE

0 komentarzy
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Irlandia będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.


Hasłem przewodnim obecnej prezydencji ma być zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa prowadzącego do wzrostu gospodarczego i rosnącego zatrudnienia w Europie.

Okazja ta zbiega się z 40. rocznicą przystąpienia Irlandii do UE (wcześniej EWG). Do tej pory kraj ten sprawował prezydencję już 6. razy (w I połowie 1975 r., II połowie 1979 r., II połowie 1984 r., I połowie 1990 r., II połowie 1996 r. i I połowie 2004 r.).

Do głównych priorytetów irlandzkiej prezydencji należeć będzie:

  • promowanie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie miejsc pracy;
  • handel zagraniczny, a zwłaszcza relacje handlowe pomiędzy UE a USA, ale także otwarcie strefy wolnego handlu z Japonią, Indiami oraz pozostałymi partnerami strategicznymi;
  • zwiększenie nacisku na rozwój technologii oraz badań w dziedzinach, w których Unia mogłaby zostać światowym liderem;
  • promocja równouprawnienia oraz jedności społecznej, a także zwiększanie zaangażowania obywateli w dyskusję nad przyszłością Europy;
  • rozwój edukacji, mechanizmów powtórnego kształcenia oraz inicjatyw szkoleniowych poświęconych bezrobociu wśród osób młodych i elastyczności rynku pracy;
  • zwiększenie współpracy wewnątrz UE.

Według zapewnień władz irlandzkich będzie to jedna z tańszych prezydencji. Rząd zaplanował wyasygnować na ten cel około 60 mln EUR, podczas gdy w 2004 r. Irlandia wydała 110 mln EUR.

W czasie prezydencji irlandzkiej odbędzie się około 1600 spotkań, z czego 180 będzie miało miejsce w Irlandii. Szacuje się, że w tym czasie Irlandię odwiedzi około 15 tys. przedstawicieli państw unijnych. 

Niskie koszty prezydencji irlandzkiej wynikać mają między innymi z:
  • organizacji spotkań na terenie budynków rządowych;
  • zapewnienia transportu samochodowego tylko dla najwyższego szczebla delegacji, podczas gdy delegaci niższej rangi korzystać mają z komunikacji miejskiej (w ramach centrum Dublina zachęca się też uczestników spotkań do korzystania z systemu rowerów miejskich);
  • minimalnego zużycia papieru (wszystkie materiały będą dostępne w formie elektronicznej na portalu internetowym prezydencji irlandzkiej);
  • serwowania podczas spotkań wody z kranu zamiast wody butelkowanej (podobnie jak podczas prezydencji Danii).

Więcej informacji na temat programu prezydencji irlandzkiej, logo, kalendarza wydarzeń, członków rządu i przedstawicieli miejscowej administracji odpowiedzialnych za poszczególne tematy unijne można znaleźć na stronie: www.eu2013.ie.Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *