Emerytura z Irlandii w Polsce, a podatek

10 komentarzy
Osoby, które zamierzają w przyszłości wrócić do Polski z zagranicy, mogą otrzymywać zarówno polskie, jak i zagraniczne świadczenia emerytalne.


Według polskiego Ministerstwa Finansów powinny one
złożyć PIT-36 i uiścić podatek w Polsce według stawek 18 i 32% od całości dochodów.

Pytanie na ten temat do ministra Rostowskiego zadał w formie interpelacji poseł Damian Raczkowski (PO):


Interpelacja nr 5943
Do Ministra Finansów

W sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od emerytur zagranicznych oraz jednoczesnego pobierania emerytury krajowej i zagranicznej

Ostatnimi laty obserwujemy niepokojące zjawisko emigracji Polaków do innych krajów. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne i uzależnione od konkretnych przypadków. Część osób, które wyjechały z kraju, decyduje się na powrót.

W związku z tym, że za granicą podejmowały pracę zarobkową, przysługuje im prawo do otrzymywania emerytury, czy to całkowitej, czy częściowej, od organu zagranicznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto osoby te często pobierają jednocześnie przysługującą im emeryturę polską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeden z mieszkańców mojego okręgu zwrócił się z podobną sprawą i problemem z nią związanym. Prosił o wyjaśnienie, na jakiej podstawie od kwoty emerytury, którą dostaje z zagranicy za pośrednictwem banku, pobierana jest 18-procentowa, w jego ocenie zbyt wysoka, zaliczka na podatek dochodowy. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, ze zm.) zobowiązuje banki dokonujące wypłat emerytur i rent zagranicznych do potrącania comiesięcznych 18-procentowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Według wielu emerytów jest to krzywdzące, gdyż comiesięczne pomniejszanie wypracowywanej przez lata emerytury jest realnym uszczupleniem domowego budżetu. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

   1. Czy każdy obywatel Polski, w przypadku gdy wypracował sobie emeryturę w Polsce i emeryturę za granicą Polski, jest zobowiązany do odprowadzania podatku od tychże dwóch emerytur? 

   2. Na jakiej zasadzie pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku emerytur zagranicznych? O jakie inne składki, świadczenia etc. pomniejsza się emeryturę wypłacaną z zagranicy? 

   3. Jaka jest faktyczna rola banku w przypadku potrącania 18-procentowych zaliczek na podatek dochodowy od emerytur wpływających na konto konkretnego emeryta? 

   4. Czy w przypadku pobierania emerytury za pośrednictwem banku bank obligatoryjnie pobiera ww. zaliczki, czy też potrzebna jest do tego zgoda emeryta? 

   5. Jaki szacunkowy odsetek emerytów w Polsce pobiera jednocześnie emeryturę krajową oraz tę wypracowaną za granicą? 

   Z poważaniem 

   Poseł Damian Raczkowski Polskie Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na powyższą interpelację poselską zasady rozliczania świadczeń emerytalnych wypłacanych przez dwa kraje.

Emerytury wypłacane z zagranicy osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Należy je rozliczyć na zasadach ogólnych według skali podatkowej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. W wypadku emerytur i rent krajowych płatnikiem PIT jest organ rentowy. W przypadku świadczeń zagranicznych, do poboru zaliczek obowiązane są podmioty dokonujące ich wypłaty, np. banki.

Osoba, która otrzymuje zarówno polskie, jak i zagraniczne świadczenia, powinna złożyć PIT-36 i uiścić podatek według stawek 18 i 32 proc.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5943 zasady rozliczania świadczeń emerytalnych wypłacanych przez dwa kraje.

Poseł napisał, że wpływają do niego skargi od osób otrzymujących emeryturę z zagranicy. Banki wpłacające te świadczenia pobierają od nich 18-proc. zaliczkę na podatek. Zapytał, czy emeryt może się na to nie zgodzić.

Ministerstwo odpowiedziało, że emerytury wypłacane z zagranicy osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Należy je rozliczyć na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc.

W wypadku emerytur i rent krajowych płatnikiem PIT jest organ rentowy. Jeśli natomiast chodzi o świadczenia zagraniczne, do poboru zaliczek obowiązane są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. banki) dokonujące ich wypłaty.

Pobór zaliczek na podatek od emerytur lub rent przez płatników jest obligatoryjny i niezależny od woli podatnika.

W wypadku pieniędzy otrzymywanych z zagranicy stosuje się zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, z którego pochodzą emerytury lub renty.

W praktyce zaliczki na podatek w Polsce, zarówno pobierane od świadczeń krajowych, jak i zagranicznych, wynoszą:

– 18%, jeśli dochód uzyskany od początku danego roku nie przekroczył 85,528 PLN,

– 32% za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył 85,528 PLN.

W wypadku świadczeń krajowych organ rentowy musi do końca lutego kolejnego sporządzić roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, który przekazuje podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Jeśli chodzi o emerytury lub renty z innego kraju płatnik (np. bank) w tym samym terminie sporządza informację PIT-11, w której wykazuje wypłacone kwoty oraz pobrane zaliczki. Osoba, która otrzymuje jednocześnie emeryturę krajową i zagraniczną, musi złożyć po zakończeniu roku (do końca kwietnia) zeznanie na druku PIT-36.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie ma danych dotyczących liczby osób pobierających świadczenia z dwóch krajów.


Tomasz J. Kaplan
Polskie Biuro Rachunkowe w Dublinie KAPLAN.PL

Źródło: Kancelaria Sejmu RP, Dane Ministerstwa Finansów, Rzeczpospolita
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

10 odpowiedzi do “Emerytura z Irlandii w Polsce, a podatek

  1. człowiek przeniósł się za granicę bo polscy politycy i urzędy to złodzieje, wypracował sobie za granicą emeryturę a w Polsce polski urząd skarbowy nadal kradnie. jakim cudem może im się należeć jakiś podatek od emerytury z zagranicy . Skandal

  2. Jakby zostal; za granica to podatek od tej emerytury placilbys za granica- a tak placisz w Polsce. Pytanie gdzie tego podatku nalicza wiecej…
    A podatek nalezy sie z tytulu uzyskania dochodu- a emerytura to takze dochod.

  3. Emerytura australijska/ panstwowa nie podlega oposatkowaniu bo jest na granicy ubostwa, natomiast dodatkowe dochody sa opodatkowane. Dlaczego wiec ma podlegac opodatkowaniu w Polsce

  4. Znakiem tego najlepiej się do niczego Państwu Polskiemu nie przyznawać i nie przesyłać emerytury do Polski. Bo będzie ona opodatkowana dwa razy za granicą i po przelewie do Polski w tym kraju też. PARANOJA. PS. KTO POLAKOW UCZY KRASC I kombinować…? POLSCY POLITYCY ONI SIĘ NA TYM ZNAJĄ JAK NIKT INNY NA ŚWIECIE.

  5. Najprościej jest zlecić wypłatę polskiej emerytury na konto bankowe w kraju w którym się przebywa, tamtejszą emeryturę pobierać na miejscu i tym sposobem polski fiskus nie dostanie ani grosza. Jedyna dolegliwość jest taka,że należy być dalej rezydentem w innym kraju i tam też się leczyć.

  6. O ile pamiętam, to podwójne opodatkowanie nie dotyczy tylko emerytur. Jeśli otrzymujemy irlandzką (lub z innego kraju) rentę i chcemy ja pobierać w Polsce, zostanie ona opodatkowana. Niestety, takie polskie prawo ustanowione przez złodziei. Można temu zapobiec mając irlandzkie obywatelstwo. Być może z emeryturami jest podobnie, tego nie jestem pewna.

    1. Co ci z irlandzkiego obywatelstwa jeśli będziesz polskim rezydentem podatkowym? To już moim zdaniem lepiej zostawić sobie konto w Irlandii i niech tam będzie przelewana emerytura a w pl się do tego nie przyznawać. Złodziejskie państwo i tyle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *