Zarobki w Polsce 2014

0 komentarzy

Struktura wynagrodzeń (netto) Liczba pracujących (skumulowane) Odsetek pracujących (skumulowane) Poniżej 1181 zł ok. 800 tys. osób 10% Poniżej 1423 zł ok. 1,44 mln 18% Poniżej 2776 zł ok. 5,2 mln osób 66% Poniżej 3549 zł ok. 6,4 mln osób 80,5% Ponad 3549 zł netto miesięcznie zarabia tylko 19,5% pracujących Ponad…