Limit VAT w Polsce

0 komentarzy

Przedsiębiorcy muszą pilnować tego samego limitu obrotu, po przekroczeniu którego mają obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT. Przez najbliższe trzy lata będzie wynosił on 150,000 PLN. Zgodę na przedłużenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT podjęła Rada UE. Dzięki tej decyzji Polsce przysługuje zwolnienie z VAT dla podatników, których roczny obrót…