Polski sklep w Irlandii

0 komentarzy

Sprzedając żywność w Irlandii, mamy obowiązek zapewnienia etykiet z kluczowymi informacji, które dotyczą właściwości produktu spożywczego. Podstawową zasadą etykietowania jest zakaz wprowadzania konsumentów w błąd. Poniższe informacje okażą się przydatne dla osób, które prowadzą sklep w Irlandii. Etykieta na produkcie ma dostarczyć konsumentom informacji o szczegółowej naturze i cechach charakterystycznych…