Polski ginekolog w Irlandii – jakie płaci podatki?

0 komentarzy

Na prośbę czytelnika, publikujemy dzisiaj interpretację podatkową, wydaną przez polskie Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na zapytanie polskiego lekarza ginekologa, praktykującego na terenie Irlandii. Czy przychody uzyskane od firmy X w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych, mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty…

Podatek od wody w Irlandii

0 komentarzy

Według założeń rządu od 2015 r. irlandzkie gospodarstwa domowe i firmy za zużytą wodę będą zasilały budżet państwa kwotą rzędu €500,000,000. Jednak do tego czasu instalacja wodomierzy zostanie zrealizowana w mniej niż połowie z 1,300,000 wszystkich domów i mieszkań. Informacja ta została podana do wiadomości publicznej pod koniec stycznia 2013…

Jak zostać bogatym w Irlandii?

2 komentarze

Poznaj 5 dróg prowadzących do osiągnięcia sukcesu finansowego w Irlandii oraz jak z nich wybrać najlepszą dla siebie.  Jest 5 sposobów na to, aby stać się bogatszym, nie mając na starcie ani grosza. Owe sposoby bazują na trwających od ponad 25 lat badaniach przeprowadzonych wśród amerykańskich milionerów.  1. Po pierwsze,…