Gotówka w Irlandii

2 komentarze

Najnowsze dane z irlandzkiego CSO pokazują, że majątek przeciętnego mieszkańca Irlandii wynosi obecnie €99,875. Są to prywatne aktywa minus zobowiązania i kredyty przypadające na 1 osobę w Irlandii. Wyniki najnowszych badań Visa mówią natomiast o przeciętnej ilości gotówki noszonej na co dzień w portfelu w Irlandii w kwocie €23. Łącznie w irlandzkich portfelach jest…