Wyjazd z Irlandii. Co zabrać ze sobą?

0 komentarzy
Nie tylko osoby opuszczające Irlandię powinny sprawdzić, czy wykorzystały wszystkie ulgi podatkowe w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Każdy podatnik może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku za 4 lata wstecz.


Na każdy rok, rząd w Irlandii określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku.

Jeśli suma dochodów w danym roku nie przekroczyła tej kwoty, to można uzyskać pełny zwrot potrąconego podatku.

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku za dany rok można ubiegać się dopiero po jego zakończeniu. Rozliczenia tego można dokonać w dowolnej chwili do czterech lat wstecz.

Procedura zwrotu podatku trwa zazwyczaj 2-3 miesiące. Trzeba też pamiętać, że do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS.


Jak udowodnić przebieg pracy zawodowej oraz dochody z Irlandii?

Do Polski warto zabrać istotne dokumenty. Zaliczyć do nich można zaświadczenia o zapłaceniu składek PRSI za wszystkie lata pobytu w Irlandii, które mogą się przydać w przyszłości w momencie ubiegania się o emeryturę, niezależnie w jakim kraju.

Oprócz tego niezbędne jest zaświadczenie o osiagniętych dochodach oraz zapłaconych podatkach w Irlandii. Pozwoli to uniknąć kłopotliwych pytań i kontroli z urzędu skarbowego w Polsce, jeśli na przykład dokonamy tam jakiegoś zakupu za gotówkę (dom, mieszkanie, samochód). W łatwy sposób udowodnimy w ten sposób źródła pochodzenia naszego majątku.

W naszym Biurze Rachunkowym zajmujemy się uzyskiwaniem takich zaświadczeń dla naszych klientów, również dla takich, którzy już dawno wyjechali z Irlandii.

Z różnych względów warto też zachować naszą umowę o pracę oraz tzw. payslipy (odcinki z wysokością wypłat i składek). Dzięki zgromadzeniu tych dokumentów możemy w przyszłości nabyć prawa do urlopu wychowawczego, wypoczynkowego bądź dodatku za wieloletnią pracę. Mogą się one okazać istotne także podczas występowania o kredyt.
Ze względu na dalszą karierę zawodową warto postarać się o referencje od irlandzkiego pracodawcy. Nie ma on obowiązku ich wystawiania, ale pracodawcy w Irlandii raczej nie robią z tym problemów. Zazwyczaj oznacza to konieczność napisania odpowiedniego dokumentu przez nas samych, co pracodawca po zapoznaniu się z treścią skwituje swoim podpisem. W większych firmach można jednak trafić na gotowe szablony z referencjami.

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Stosuje się go przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ten dokument w powiatowym urzędzie pracy, w którym będą się rejestrować jako bezrobotne.

Warto wiedzieć

W Irlandii, oprócz kwot wolnych od podatku i nadpłaconego podatku dochodowego, możemy liczyć na zwrot części kosztów poniesionych na wynajem mieszkania, leczenie bądź edukację.

Należy pamiętać, iż państwo irlandzkie nie przewiduje mechanizmu zwrotu całego zapłaconego podatku w związku z wyjazdem do Polski. Często jednak, z racji skorzystania z wszystkich przysługujących ulg podatkowych oraz wysokości zarobków, podatnik może otrzymać zwrot całego zapłaconego podatku.


Przykłady

Przykład 1 – rok 2009

Osoba samotna, bezdzietna, wynajmująca lokal mieszkalny w Irlandii, nie zapłaci podatku co najmniej od pierwszych zarobionych €20,300 w roku podatkowym.


Przykład 2 – rok 2009

Osoba pozostająca w związku małżeńskim (której małżonek nie pracuje), wynajmująca w Irlandii mieszkanie, nie zapłaci podatku co najmniej od pierwszych zarobionych €31,450 EUR w roku podatkowym.

Przykłady te zakładają, że korzystamy z przysługujących nam ulg podatkowych i ulgi te w pełni przypisaliśmy do dochodów osiąganych z danego stosunku pracy.

 
 
Tomasz J Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *