Przetargi w Irlandii

2 komentarze

Zamówienia publiczne w Irlandii podlegają regulacjom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi występują trzy różne rodzaje kontraktów:  kontrakty na realizację prac (budowlanych, drogowych, innych w zakresie infrastruktury); kontrakty na realizację dostaw; kontrakty na świadczenie usług (np. architektoniczne, inżynieryjne, analizy, konsultacje itp.). Dyrektywy oraz wytyczne UE dotyczące…