Import i Eksport pomiędzy Polską i Irlandią

0 komentarzy

Nienajlepsza kondycja gospodarki irlandzkiej w 2011 r. negatywnie rzutowała na poziom polsko-irlandzkiej wymiany handlowej.  Według wstępnych danych Ministerstwa Gospodarki,polsko – irlandzkie obroty handlowe w 2011 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się o 135,2 mln EUR tj. o 10,5% do poziomu 1.154,7 mln EUR. Polski eksport do Irlandii obniżył…