Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii

0 komentarzy

W dniu 31 lipca 2012 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kolejny kwartalny raport nt. aktualnego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2013. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie(z 5 kwietnia 2012 r.) podwyższono poziom wzrostu Produktu Krajowego Brutto Irlandii w 2011 r. z 0,7%…