Podatek od wody w Irlandii

0 komentarzy

Według założeń rządu od 2015 r. irlandzkie gospodarstwa domowe i firmy za zużytą wodę będą zasilały budżet państwa kwotą rzędu €500,000,000. Jednak do tego czasu instalacja wodomierzy zostanie zrealizowana w mniej niż połowie z 1,300,000 wszystkich domów i mieszkań. Informacja ta została podana do wiadomości publicznej pod koniec stycznia 2013…

Wodomierze w Irlandii

0 komentarzy

W 2012 r. w Irlandii uruchomiony zostanie program instalacji wodomierzy i obejmie około milion gospodarstw domowych.  Republika Irlandii jest obecnie jedynym krajem, członkiem OECD, który nie pobiera opłat za wodę od gospodarstw domowych. W grudniu 2011 r. rząd tego kraju zdecydował o potrzebie powołania spółki skarbu państwa odpowiedzialnej za administrowanie…